Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ hai, 16/11/2015, 08:34 AM

Hoa Kỳ: Chùm ảnh lễ dâng Y Kathina tại tu viện Wat Phra Dhammakaya

Hôm Chủ nhật, ngày 8/11/2015, chi nhánh Tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân Tự), Thái Lan tọa lạc tại Tp.Boston, Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ dâng Y Kathina.

Kinh Tương Ưng Bộ Pali tạng có đoạn: “Phúc điền của chúng sinh là đoàn thể Tăng già (Sangha), phúc đức lớn nhất của chúng sinh là cúng dường Tam Bảo”. Vì vậy áo Cà sa có những ô như thửa ruộng gọi là Phúc điền Y.
 
 
Pháp y của người tu hành gồm có ba loại: Đại, Trung và Tiểu. Loại nhỏ, Tiểu y, gọi là An-đà-hội (Antarvasaka), áo này gồm có năm mảnh ráp lại (ngũ điều). Áo kiểu Trung gọi là Uất-đa-la-tăng (Yttara-Samgha) gồm có bẩy mảnh (thất điều). Áo kiểu rộng, Đại y, gọi là Tăng-già-lê (Samghati), gồm chín mảnh (cửu điều).

Đại Y tiếng Phạn là Tăng Già lê, dịch nghĩa là Chúng Tụ Thời Y, hoặc Đại Y, được chia làm ba phẩm bậc:

-  Hạ hạ phẩm 9 điều

- Hạ trung phẩm 11 điều

- Hạ thượng phẩm 13 điều
 
Ba phẩm này mỗi Điều có ba đường dài một đường ngắn.

- Trung hạ phẩm 15 điều

- Trung trung phẩm 17 điều

- Trung thượng phẩm 19 điều

Ba phẩm này mỗi điều ba đường dài một đường ngắn

- Thượng hạ phẩm 21 điều

- Thượng trung phẩm 23 điều

- Thượng thượng phẩm 25 điều

Ba phẩm này bốn đường dài một đường ngắn
 
Cửu phẩm Đại Y này, Hạ hạ phẩm có 9 điều, mỗi điều có 3 khoảng, tổng cộng có 27 khoảng, cho đến Thượng thượng phẩm 25 điều, mỗi điều 4 đường dài 1 đường ngắn, tổng cộng có 125 khoảng.

Mật hạnh Tôn giả La Hầu La từng kính bạch Thế Tôn rằng chỉ cần được chiêm bái màu y vàng giải thoát của Người, con đã thấy tâm mình được an lạc tuyệt đối. Tấm y vàng trang nghiệm tượng trưng cho giới hạnh thanh tịnh của Chư tôn đức Tăng già.
 
Sau 3 tháng mùa an cư kiết hạ, đối với hệ phái Nam Tông, đây là nhân duyên viên mãn để chư Tăng xứng đáng thọ nhận cúng dàng Y Kathina. Nghi thức dâng y Kathina là nghi thức cúng dường y theo truyền thống của Phật giáo Nam tông, Phật giáo Bắc tông gọi là lễ dâng pháp y. Kathina có ý nghĩa là vững chắc nghĩa là sự cúng dường y chắc chắn có năm quả báo, ngoài ra lễ dâng y kathina còn được gọi là sự bố thí hợp thời (sự bố thí có thời hạn). 

Chùm ảnh lễ dâng Y Kathina tại Tu viện Wat Phra Dhammakaya Tp.Boston, Hoa Kỳ, trân trọng kính mời quý bạn đọc cùng chia sẻ Phật sự của Phật giáo Thái Lan:
 
 
 
 
 
 
 

Thích Vân Phong

TIN LIÊN QUAN

Lòng từ bi trong giáo dục

Ảnh 09:21 24/02/2020

Giáo dục Phật giáo đầy đủ hai mặt. Một mặt giáo dục con người xã hội về các trách nhiệm, giao tiếp… để sống hòa nhập giữa cá nhân và xã hội; một mặt chú trọng con người toàn vẹn. Nền giáo dục này trọn vẹn cả trí lẫn tâm.

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Ảnh 09:02 24/02/2020

Hành thập thiện nghĩa là sống theo mười điều thiện gồm: không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, có chánh kiến.

Ý nghĩa kiết thất và đả thất

Ảnh 08:10 24/02/2020

Kiết thất, đả thất và kết kỳ niệm Phật ý nghĩa không khác nhau. Cả ba danh từ này, đều có một ý nghĩa chung là hành giả tránh bớt duyên trần để yên tu.

Tiết Thanh minh bàn việc di dời mộ phần

Ảnh 08:06 24/02/2020

Ngày nay, Tết Thanh Minh cũng là dịp để nhiều gia đình bàn tính đến việc di dời mộ phần ông bà cha mẹ đến “nơi ở mới” thuận theo cuộc sống của con cháu.