Phật Giáo

Hoa Kỳ: Đạo tràng Phật Quang Sơn New York kính mừng Phật Đản

Thứ năm, 23/05/2018 | 02:43

Ngày 13/05/2018, Đạo tràng Phật Quang Sơn New York và Hiệp hội Quốc tế Phật Quang Sơn tại New York kết hợp với địa phương tổ chức lễ tắm tượng Phật nhân dịp Đại lễ Phật Đản lần thứ 2642.

Buổi lễ có sự tham dự của: Pháp sư Như Dương - Trụ trì Đạo tràng Phật Quang Sơn New York và các vị Pháp sư Hữu Vọng, Pháp sư Hữu Tông, Cư sĩ Lý Y Hồng - Hội trưởng Hiệp hội Phật Quang Sơn New York, Hoa Kỳ.
 
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, hương đăng hoa quả và nhạc Phật du dương, tất cả phật tử cúi mình chắp tay kính lễ, xếp hàng và lần lượt tưới dòng nước thơm lên tôn tượng Phật Đản sinh. Từng dòng nước phát khởi đại bi tâm hướng về pháp giới chúng sinh với một tâm hồn thanh khiết và thành kính.
 
Sự kiện tắm tượng Phật đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng địa phương. Cư sĩ Marisa, người Tây Ban Nha, hội viên của Đạo tràng Phật Quang Sơn cũng tham gia lễ tắm tượng Phật.
 
Tất cả chúng phật tử Đạo tràng Phật Quang Sơn đều xúc động và cảm thấy hạnh phúc khi tinh thần nhập thế Phật giáo nhân gian được truyền bá khắp thế giới. Ai cũng hy vọng trong tương lai có thể thu hút thêm nhiều người tới tham gia các hoạt động của Đại lễ Phật Đản.
 
Toby Ann, Thượng nghị sĩ tiểu bang New York đã tài trợ phần ẩm thực trong buổi lễ.
 
Hội trưởng Hiệp hội Phật Quang Sơn Mỹ châu chia sẻ: “Lễ tắm tượng Phật trong Đại lễ Phật Đản sẽ được tổ chức thường niên để kết duyên bồ đề quyến thuộc Phật pháp với quảng đại quần chúng nhân dân. Thực hiện nghi thức tắm tôn tượng đức Thế Tôn, nguyện trí thanh tịnh phúc hiển bày, nguyện các chúng sinh đời ngũ trược, chứng nhập thanh tịnh pháp thân mới xứng danh một nhà truyền bá tinh thần Phật giáo nhân gian”.

Vân Tuyền (Nguồn: Phật giáo nhân gian)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z