Tag: hỏa quang tam muội

Giải mã Thiền định về Lửa Tam muội Tumo trong Mật Tông Tây Tạng

Điểm rốt ráo của pháp tu nội hỏa là đạt sự chứng ngộ tối hậu về các hiện tượng như chúng vốn là. Đầu tiên con sẽ phát sinh hơi ấm. Hơi ấm dẫn đến hỷ lạc. Nhận ra được bản tánh của hỷ lạc, con sẽ nhận thấy tánh Không. Trong tánh Không, con trực nhận tánh chiếu soi rỗng rang của bản tâm.
08:00 12/07/2019

Lửa Tam Muội kỳ diệu qua góc nhìn Phật giáo và khoa học

Sau khi Đức Phật nhập diệt, bà Kiều Đàm di mẫu (dì của Phật) và vợ của thái tử Tất Đạt Đa là Da Du Đà La đã cùng 500 ni tăng đã dùng một thứ lửa gọi là Hỏa quang tam muội để tự thiêu.
10:24 30/06/2019

Bí pháp Lửa Tam muội và Hỏa quang Tam muội

Theo kinh sách truyền tụng trong Phật Giáo, thường nói nhiều về các loại Tam Muội. Một trong những loại Tam Muội đó có tên là Hỏa Diệm Tam Muội, hay còn gọi là Hỏa Sanh Tam Muội, cũng gọi là Hỏa Quang Tam Muội, tức là loại đại định tung ra lửa.
20:00 28/06/2019

Phép Hỏa quang tam muội của hai Thiền sư Việt

Hai Thiền sư Bảo Tánh và Minh Tâm tự phóng hỏa quang tam muội để lại thất bảo không chỉ là chuyện đồn đại ngoài xã hội đương thời mà còn ghi rõ trong "Đại Việt sử ký toàn thư": "Thuyết xong, hai vị đồng phóng lửa từ bên trong thân mình để hóa thân trước đông đảo đồ chúng".
11:15 15/03/2019