Phật Giáo

Hòa thượng Thích Minh Tuyền viên tịch tại Nhật Bản

Thứ năm, 26/08/2017 | 08:49

Do niên cao lạp trưởng, ngài thuận thế vô thường, xả báo thân, nhập pháp thân vào lúc 03 giờ 35 phút sáng ngày 22/08/2017 (01/07/Đinh Dậu). Trụ thế 80 năm, Hạ lạp 60 năm.

Hòa thượng Thích Minh Tuyền (1938-2017)
Hòa thượng Thích Minh Tuyển tục danh Lê Minh Tuyền sinh ngày 08/09/1938 (Mậu Dần), tại thôn Bình Hội, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 1945 (Ất Dậu), tròn 17 tuổi thanh xuân, ngài ly trần thoát tục xuất gia tại chùa Bửu Tịch, làng Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 1969 (kỷ Mùi) ngài du học tại Nhật Bản và lưu trú đến nay.

Ngài phát nguyện  khai sơn chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản để phục vụ về mặt tinh thần, giáo dục đạo đức Phật giáo cho cộng đồng bà con Việt Nam trên xứ Hoa Anh Đào này.

Do niên cao lạp trưởng, ngài thuận thế vô thường, xả báo thân, nhập pháp thân vào lúc 03 giờ 35 phút sáng ngày 22/08/2017 (01/07/Đinh Dậu). Trụ thế 80 năm, Hạ lạp 60 năm.

Vân Tuyền
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z