Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN viên tịch

Thứ năm, 12/03/2018 | 22:33

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 06giờ30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2018 (nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Tổ đình Đại Thành, số 245 đường Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trụ thế: 90 năm: 69 Hạ lạp 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12  tháng 3 năm 2018 

CÁO PHÓ

- Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm – Đức La Bắc Giang; Viện chủ Tổ đình Đại Thành, phường Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn Dân; Huy hiệu 50 tuổi Đảng; Bằng Tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Lãnh đạo tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 06giờ30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2018 (nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Tổ đình Đại Thành, số 245 đường Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trụ thế: 90 năm: 69 Hạ lạp 

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ30 ngày 13 tháng 3 năm 2018 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Mậu Tuất). 

- Kim quan Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình  Đại Thành, Tp.Bắc Ninh.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16giờ00 ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2018 (từ ngày 26 đến hết ngày 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 08giờ30 ngày 16 tháng 3 năm 2018 (ngày 29 tháng Giêng năm Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Đại Thành, phường Kinh Bắc, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
   
Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC NINH
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM
PGVN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ