Phật Giáo

Hoàng hôn Đà Lạt

Thứ năm, 12/04/2013 | 08:27

...Bên trời vọng tiếng chim xa bầy / Những thẹn với tổ thầy đi trước / Nghiệp duyên còn khó bước vân du / Xuất gia nay đã mấy thu / Nguyện ngày giác ngộ chơn như viên thành.
HOÀNG HÔN ĐÀ LẠT


Trời Đà Lạt hoàng hôn tắt nắng
Gió hui mây xe vẳng tiếng còi
Thông reo lồng lộng bên đồi
Nửa vầng trăng lửng như mời khách du
Rừng cây thẳm vi vu bát ngát
Tiếng du dương dào dạt cõi lòng
Hồ sen in bóng trăng lồng
Hữu tình non nước ai cùng nguồn tâm,

Trà độc ẩm thơ ngâm mấy khúc
Dậu hai bên tùng trúc xanh rì
Lơ phơ dáng liễu nhu mì
Phượng hồng vừa nở kịp kỳ hè sang
Hoa Cẩm Tú hai hàng thẳng tắp
Tiểu Hồng Môn rộ khắp cả vườn


Dâng lên cúng Phật mười phương
Đê  đầu lễ bái phần hương tỏ bày
Nhang nghi ngút lời này tác bạch
Ống tiêu đưa lạch cạch bên thềm
Sương rơi giá lạnh êm đềm
Bên trời vọng tiếng chim xa bầy
Những thẹn với tổ thầy đi trước
Nghiệp duyên còn khó bước vân du
Xuất gia nay đã mấy thu
Nguyện ngày giác ngộ chơn như viên thành.Đà Lạt 09/04/2013
Thanh Tâm
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z