Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Đối diện với niềm đau trong ta

Đối diện với niềm đau trong ta

Phương pháp thực tập là trở về với giây phút hiện tại cho dù giây phút đó không được dễ chịu, lúc đó có thể hiểu được khổ đau, thực tập để chuyển hóa khổ đau.
Chắp tay có ý nghĩa như thế nào?

Chắp tay có ý nghĩa như thế nào?

Hỏi - Đáp 18/06/2020, 14:56

Người Ấn Độ cho rằng tay phải là tay thần thánh, tay trái là tay bất tịnh. Nhưng nếu 2 tay hiệp lại làm một thì trở thành sự hợp nhất giữa phương diện thánh thiện và nhiễm ô, cho nên hiệp chưởng là biểu hiện bộ mặt chân thật nhất của con người...

Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?

Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?

Hỏi - Đáp 17/06/2020, 16:03

Theo Duy Thức, thì mỗi người chúng ta có tám thức gọi là Bát thức tâm vương. Tám thức gồm có: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại da. Trong lúc chúng ta ngủ, thì tiền ngủ thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,) không có hoạt động mạnh mẽ như lúc còn thức.

Vấn đáp nhanh, dễ hiểu về việc ăn chay - Thầy Thích Thiện Thuận

Vấn đáp nhanh, dễ hiểu về việc ăn chay - Thầy Thích Thiện Thuận

Hỏi - Đáp 13/06/2020, 11:18

Ăn chay hiện là một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe. Người ta ăn chay vì nhiều lý do khác nhau, có người ăn chay vì sở thích, có người ăn chay vì sức khỏe, có người ăn chay vì đạo, hoặc vì những mục tiêu của cuộc sống như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật...

Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật (phần 2)

Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật (phần 2)

Hỏi - Đáp 09/06/2020, 05:26

Hạng người hiền lành, từ ái thì có khuynh hướng tái sinh vào thiên đàng hoặc cõi người có ưu thế được hạnh phúc. Hạng người hay sầu lo, đau khổ và độc ác có xu hướng rơi vào địa ngục hoặc tái sinh vào kiếp người trong hoàn cảnh khổ đau.

Khi gặp khó khăn đổ thừa nghiệp quả liệu có đúng?

Khi gặp khó khăn đổ thừa nghiệp quả liệu có đúng?

Hỏi - Đáp 07/03/2020, 15:23

Nói tóm lại, nghiệp quả là do chúng ta gây ra và chúng ta phải chịu trách nhiệm nhận lấy, không đổ thừa đổ tháo cho ai cả. "Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa" (Truyện Kiều).

Phật giáo có tin có Diêm vương hay không?

Phật giáo có tin có Diêm vương hay không?

Hỏi - Đáp 07/03/2020, 09:03

Diêm Vương không phải là do Phật giáo đầu tiên phát hiện ra; Phật giáo chỉ tiếp thu và "Phật giáo hóa" quan niệm về Diêm Vương của tôn giáo Ấn Độ cổ đại.

Thần thức sẽ an trụ nơi nào sau khi chết

Thần thức sẽ an trụ nơi nào sau khi chết

Hỏi - Đáp 06/03/2020, 08:19

Thế giới quỷ thần là có thật, đôi khi xung quanh chung ta. Thần thức tồn tại dưới dạng quỷ thần là một bất hạnh, mà người bị vướng vào trường hợp này nên rũ bỏ sự chấp trước để sớm được siêu thoát.

Trì chú và niệm Phật cái nào linh nghiệm hơn?

Trì chú và niệm Phật cái nào linh nghiệm hơn?

Hỏi - Đáp 05/03/2020, 09:55

Trì chú và niệm Phật hoặc tu bất cứ pháp môn nào, mục đích cũng là để được định tâm. Nếu tâm không định thì phiền não phát sanh. Có dứt hết vô minh phiền não lậu hoặc thì hành giả mới có thể thành tựu được đạo quả.

Người tin Phật, niệm Phật có bị tai nạn không?

Người tin Phật, niệm Phật có bị tai nạn không?

Hỏi - Đáp 05/03/2020, 07:00

Nên biết sự tu trì của hành nhân, nếu quả chí thành không dối, thì có thể chuyển trọng báo, hậu báo thành hiện báo, khinh báo. Người phàm mắt thịt chỉ thấy sự kiết hung trước mắt, đâu biết được việc nhân quả đời trước và đời sau.

Có nên gọi hồn để biết hương linh đã siêu thoát hay chưa?

Có nên gọi hồn để biết hương linh đã siêu thoát hay chưa?

Hỏi - Đáp 03/03/2020, 10:47

Theo giáo lý Nhân quả - Nghiệp báo, những nỗ lực của người thân hướng về hương linh như tạo phước, cầu nguyện… chỉ trợ duyên, ảnh hưởng tốt đến hương linh được phần nào thôi chứ không can thiệp sâu vào khuynh hướng tái sinh của họ.

Có mấy loại mạn trong Phật giáo?

Có mấy loại mạn trong Phật giáo?

Hỏi - Đáp 02/03/2020, 08:18

Trong kinh điển Phật giáo thường nêu ra có bảy loại mạn: 1. Mạn, 2. Quá mạn. 3. Mạn quá mạn. 4. Tăng thượng mạn. 5. Tà mạn. 6. Ty liệt mạn. 7. Ngã mạn.

Bệnh tật và pháp tu thích hợp

Bệnh tật và pháp tu thích hợp

Hỏi - Đáp 02/03/2020, 07:55

Bệnh là một trong bốn nỗi thống khổ lớn của con người. Đối với những người trọng tuổi, không sao tránh khỏi bệnh đau. Tùy nhân duyên nghiệp quả của mỗi người mà có những chứng bệnh nặng nhẹ khác nhau.

Người mất lâu cầu siêu có được siêu thoát không?

Người mất lâu cầu siêu có được siêu thoát không?

Hỏi - Đáp 01/03/2020, 06:36

Vì thế, nên người mất dù mới hay lâu, cũng đều rất cần đến sự cầu nguyện hồi hướng công đức cho họ. Sự đồng cảm khác nào như ta gởi tín hiệu. Nếu ta gởi tín hiệu đúng theo địa chỉ của người nhận, tất nhiên là người đó sẽ nhận được.

Bị tam tai niệm danh hiệu Phật có giải được nạn không?

Bị tam tai niệm danh hiệu Phật có giải được nạn không?

Hỏi - Đáp 29/02/2020, 12:16

Phật tử đã Quy Tam bảo rồi mà còn nghĩ đến việc cúng kiếng cầu khẩn van xin giải hạn như thế thì quả thật đã trái với lời Phật dạy. Tốt nhất là Phật tử nên hằng quán chiếu lại tự tâm mình để lo tự giải trừ những thứ phiền não ở nơi tâm mình.

Vấn đề thọ hưởng của một người sau khi chết như thế nào?

Vấn đề thọ hưởng của một người sau khi chết như thế nào?

Hỏi - Đáp 29/02/2020, 10:52

Nói thế để Phật tử thấy rằng, dù thân nhân của Phật tử chết ở đâu cũng có thể hưởng dụng những phẩm vật Phật tử dâng cúng. Vì sau khi chết, cái thân trung ấm có được ngũ thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, chỉ không có được lậu tận thông mà thôi).

Thờ Phật và treo tượng Phật trong phòng ngủ có được không?

Thờ Phật và treo tượng Phật trong phòng ngủ có được không?

Hỏi - Đáp 28/02/2020, 20:20

Cho nên, khi thờ Phật là chúng ta phải thiết trí một nơi thích hợp thật trang nghiêm thanh tịnh. Tổ Ấn Quang thường răn nhắc, người tu hành phải hết lòng cung kính đối với các bậc Hiền Thánh. Đối với chư Phật và Bồ tát, chúng ta phải hết sức cung kính.

Thờ nhiều tượng Phật và Bồ tát có sai trái gì không?

Thờ nhiều tượng Phật và Bồ tát có sai trái gì không?

Hỏi - Đáp 28/02/2020, 05:23

Thờ Phật trong nhà để mỗi khi chúng ta ra vô chiêm ngưỡng hình tượng Ngài mà nghĩ đến cái công ơn vị tha cao cả vĩ đại của Ngài mà chúng ta cố gắng noi gương và thật hành theo. Thật hành được phần nào thì chúng ta sẽ được lợi lạc phần đó.

Niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?

Niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?

Hỏi - Đáp 27/02/2020, 07:17

Khi niệm Phật, chúng ta phải cảnh giác như người gác cổng. Phải có đôi mắt tinh sáng nhận diện kẻ ra người vào. Người có nhiệm vụ gác cổng, tất nhiên là không được chểnh mãng lơ là. Phải chú tâm chăm chỉ nhìn cho thật kỹ ở nơi cửa cổng. Khi chúng ta tụng kinh, niệm Phật… cũng phải chú tâm như thế.

Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?

Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?

Hỏi - Đáp 27/02/2020, 06:45

Vấn đề này, thú thật, chúng tôi cũng không thể trả lời một cách xác quyết dứt khoát rõ ràng. Vì chúng tôi cũng chỉ y cứ vào những dữ kiện, tài liệu chứng minh do các bậc Thầy truyền lại. Còn vấn đề tin hay không là quyền của mỗi người.

Đã thọ giới Bồ tát, ăn mặn có lỗi không?

Đã thọ giới Bồ tát, ăn mặn có lỗi không?

Hỏi - Đáp 27/02/2020, 05:54

Nếu Phật tử hỏi về việc thọ Bát trọn một ngày đêm, thì tôi thành thật khuyên Phật tử tốt hơn hết là nên sắp xếp việc nhà cho ổn thỏa, trước khi Phật tử đến chùa thọ Bát. Có như thế, thì cả hai mới được an vui, lợi ích.

Xem thêm