Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Ai là người niệm Phật?

Ai là người niệm Phật?

Câu hỏi ‘Ai là người niệm Phật?’ chỉ để dành cho những người đã có sự tu học Phật khá vững áp dụng thực hành xoay lại quán xét nội tâm của họ. Người mới niệm Phật thì không thể áp dụng cách thức này.
Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật

Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật

Hỏi - Đáp 08/06/2020, 13:58

Phật giáo đã cung cấp lời giải thích thỏa đáng nhất về việc con người từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu. Khi chúng ta chết, thần thức, với tất cả những khuynh hướng sở thích, tài năng và tính tình có sẵn và tùy thuộc vào đời sống này...

Hỏi đáp về thân trung ấm

Hỏi đáp về thân trung ấm

Hỏi - Đáp 08/06/2020, 10:52

Thời gian thân trung ấm thọ sinh có nhanh chậm không đồng. Nhanh thì trong khoảng khảy móng tay liền đầu thai vào một trong sáu đạo luân hồi, chậm thì khoảng bốn mươi chín ngày hoặc hơn bốn mươi chín ngày.

Giúp người tái duyên có bị đọa địa ngục?

Giúp người tái duyên có bị đọa địa ngục?

Hỏi - Đáp 08/06/2020, 08:49

Theo tinh thần từ bi và nhân bản của Phật giáo, người cư sĩ sau khi ly hôn hay người bạn đời chết đi thì có thể tái hôn bình thường. Giúp người tái hôn một cách chân chính, đúng pháp thì không hề mang tội, nên không vì thế mà đọa địa ngục.

Đức Phật có để tóc hay không?

Đức Phật có để tóc hay không?

Hỏi - Đáp 04/06/2020, 14:58

Trong tướng nhục kế, có cái đỉnh điểm mà tất cả trời người đều không thể thấy được nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Quán Phật Kinh ghi, búi tóc thịt trên đỉnh đầu Đức Phật sinh ra vạn ức ánh sáng, lớp lớp ánh sáng lần lượt chiếu rọi tới vô lượng thế giới.

Thế nào là sống tỉnh giác?

Thế nào là sống tỉnh giác?

Hỏi - Đáp 24/02/2020, 13:12

Mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mình sống trở về với ánh sáng tỉnh giác của mình thì trong việc làm, trong hành động đó, mới là thực sống và có ý nghĩa, còn không thì sống như chết.

Ý nghĩa kiết thất và đả thất

Ý nghĩa kiết thất và đả thất

Hỏi - Đáp 24/02/2020, 08:10

Kiết thất, đả thất và kết kỳ niệm Phật ý nghĩa không khác nhau. Cả ba danh từ này, đều có một ý nghĩa chung là hành giả tránh bớt duyên trần để yên tu.

Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí

Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí

Hỏi - Đáp 23/02/2020, 10:51

Mỗi khi niệm đến danh hiệu Ngài, chúng ta nhớ đến trí huệ sáng ngời và ý chí kiên cường dũng mãnh của Ngài. chúng ta quyết noi gương Ngài và kiên quyết vượt thắng mọi chướng duyên thử thách trên bước đường tu học. Có thế, thì mới xứng đáng niệm danh hiệu Ngài. Và chúng ta mới có được lợi ích.

Làm gì để cho thân mẫu khỏi tội, giảm tội, bớt tội?

Làm gì để cho thân mẫu khỏi tội, giảm tội, bớt tội?

Hỏi - Đáp 23/02/2020, 07:41

Tốt hơn hết, là Phật tử nên khéo léo linh động mà xử sự sao cho việc đi chùa của mình và trong gia đình đều được hòa thuận an vui, như thế, mới xứng đáng là một Phật tử hiểu đạo tu hành và mới cảm hóa được gia đình.

Tụng Kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?

Tụng Kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?

Hỏi - Đáp 22/02/2020, 10:43

Việc tụng niệm, mục đích là để hiểu nghĩa lý trong kinh, xem Phật dạy những gì, rồi từ đó chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày. Như thế mới có lợi ích. Vì vậy, khi tụng đọc, chúng ta nên tụng đọc chậm rãi, không nhất thiết là phải có chuông mõ.

Sống như thế nào khi bị bệnh ung thư não?

Sống như thế nào khi bị bệnh ung thư não?

Hỏi - Đáp 22/02/2020, 10:16

(Hỏi): Cô bé đang ngồi đây bị ung thư não. Bác sĩ cho biết là cô bé sẽ được chữa khỏi, thế nhưng cái bướu ung thư hiện vẫn còn nguyên. Vậy cô bé phải làm thế nào để sống với nó?

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Hỏi - Đáp 22/02/2020, 09:46

Đức Phật từng dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Người sơ cơ mới tìm hiểu đạo Phật, trước khi phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo cần phải hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc quy y thì mới đem lại những lợi ích thiết thực nhất.

Có phải tụng kinh Pháp Hoa thì mọi tội lỗi đều tiêu tan?

Có phải tụng kinh Pháp Hoa thì mọi tội lỗi đều tiêu tan?

Hỏi - Đáp 17/02/2020, 08:32

Tụng hết năm này đến năm khác, nhìn lại, phiền não tham, sân, si vẫn không tiêu mòn chút nào. Thử hỏi tụng đọc như vậy, thì làm sao tiêu tội cho được. Muốn hết tội, phải thấy Tánh (Diệu Pháp) và phải hằng sống với cái Tánh thể đó, thì tội gì cũng không còn.

Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?

Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?

Hỏi - Đáp 16/02/2020, 11:14

Qua hành động sát hại sinh vật của Phật tử như trong câu hỏi của Phật tử nêu ra, theo tôi, thì y cứ luật nhân quả hễ có gây nhân dù là rất nhỏ, cũng đều có quả, không thể nào tránh khỏi.

Tiếp tục cầu siêu cho người chết sau 49 ngày có được không?

Tiếp tục cầu siêu cho người chết sau 49 ngày có được không?

Hỏi - Đáp 15/02/2020, 10:48

Sau 49 ngày, Phật tử và những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật, thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật tử cũng nên tụng kinh niệm Phật để cho hiện đời mình được an lạc và đời sau cũng được an lạc.

Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau câu A Di Đà Phật là do đâu?

Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau câu A Di Đà Phật là do đâu?

Hỏi - Đáp 15/02/2020, 10:20

Đây là một cách chào nhau vừa lịch sự trang trọng mà cũng vừa thức nhắc cho nhau đừng quên câu hiệu Phật. Do đó, nên việc thức nhắc cho nhau bằng cách chắp tay xá chào và cả hai đồng niệm câu A Di Đà Phật, thật là hợp lý và hữu ích.

Tin Phật giáo có phải xuất gia hay không?

Tin Phật giáo có phải xuất gia hay không?

Hỏi - Đáp 14/02/2020, 05:45

Tăng ni xuất gia là xương tủy của Phật giáo, người tại gia là da thịt của Phật giáo. Đừng về bản thể thì nói xuất gia là quan trọng, đứng về tác dụng thì nói tại gia là quan trọng. Vì vậy, người tin Phật có thể xuất gia, nhưng không phải bắt buộc phải xuất gia.

Học sinh, sinh viên cúng dường Tam Bảo như thế nào là tốt nhất?

Học sinh, sinh viên cúng dường Tam Bảo như thế nào là tốt nhất?

Hỏi - Đáp 09/02/2020, 16:05

Cúng dường là phước huệ trong cuộc đời làm con Phật, bạn đi chùa, không phải chỉ để cúng dường phần vật chất, mà còn phát tâm cúng dường cả phần tinh thần.

Phật giáo có sùng bái quỷ thần hay không?

Phật giáo có sùng bái quỷ thần hay không?

Hỏi - Đáp 07/02/2020, 09:20

Thần mà Phật giáo nói, thông thường chiếm vị trí trung gian giữa loài Trời và loài quỷ. Quỷ có phúc đức lớn gọi là thần. Tùy tòng đi theo các loài Trời cũng thường thường là thần. Quỷ có các loài: Đa tài quỷ, thiểu tài quỷ, quỷ đói, đa tài đại phúc quỷ.

Vì sao Phật tử ăn chay và không được ăn thịt chó?

Vì sao Phật tử ăn chay và không được ăn thịt chó?

Hỏi - Đáp 06/02/2020, 07:27

Trong kinh Lăng Nghiêm (Suramgama), Phật lại nói đến việc cấm ăn thịt: “Những người ăn thịt dù được khai ngộ nhưng khi hết phước báo, ắt phải chìm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử Phật”, vả lại “Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sanh?” (Thích Duy Lực, Kinh Lăng Nghiêm, tr.162).

Vì sao gọi là Đại thừa và Tiểu thừa?

Vì sao gọi là Đại thừa và Tiểu thừa?

Hỏi - Đáp 04/02/2020, 14:53

Trong thời Phật tại thế, vốn không có phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa. Phật pháp là một vị thuần nhất. Chỉ do đối tượng thuyết pháp không giống nhau cho nên nội dung và cảnh giới thuyết pháp cũng khác nhau mà thôi.

Xem thêm