Phật Giáo

Hội đồng tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình họp mặt đầu Xuân

Thứ năm, 28/02/2015 | 10:30

Ngày 25/02/2015, Hội đồng tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình (KCRP) họp mặt tại Trụ sở Trung Ương Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc. Buổi họp mặt đầu xuân Ất Mùi trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể, cùng bàn việc hành động cụ thể cho phẩm giá con người qua phục hồi Tôn giáo cộng đồng. 

 
Chụp ảnh lưu niệm Hội đồng tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình (KCRP), phiên họp đầu Xuân Ất Mùi (2015)

Tất cả các thành viên Hội đồng tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình đều cam kết sẽ cùng nhau đoàn kết hòa hợp Tôn giáo, cùng đóng góp cho hòa bình thịnh vượng Quốc gia Hàn Quốc và thế giới.
 
Hòa thượng Jasung, Viện trưởng Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc, Chủ tịch Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) phát biểu
Đại diện Hội đồng tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình (KCRP) đọc các Quy tắc ứng xử.
Đại diện Hội đồng tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình (KCRP), Hòa thượng Jasung, Viện trưởng Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc, Chủ tịch Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) nhiệm kỳ (2014-2019) phát biểu: “Hôm nay tôi xin đại diện Hội đồng Liên Tôn giáo Châu Á vì hòa bình (ACRP) kêu gọi hợp tác và phát triển (ACRP), cùng đối thoại giữa các cộng đồng Tôn giáo, tiếp tục gìn giữ truyền thống Tôn giáo châu Á để áp dụng vào đời sống thiết thực cho các tín hữu, tín đồ các Tôn giáo, cùng chan hòa trong ánh sáng niềm tin, xây dựng an lạc hạnh phúc trong cuộc sống”.
 Cư sĩ Imjangsu đại diện KCRP đọc bản Tuyên Ngôn
Hiện nay hoạt động đối thoại liên tôn giáo Hàn Quốc tiếp tục được phát triển với sự tham gia tích cực của bảy tôn giáo chính. Điều này dẫn tới sự chú trọng của đất nước Hàn Quốc tới sự tái thống nhất hai miền Nam Bắc thông qua những nỗ lực chung vì hòa bình và hòa giải, trong đó đoàn kết tôn giáo được xem là một phần quan trọng.

Thích Vân Phong 
(Theo Bulgyo sinmun)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z