Phật Giáo

Hội nghị hành động của Phật giáo tại Hoa Kỳ

Thứ năm, 08/01/2018 | 12:59

Ngày 03/02/2018, cuộc hội tụ của các học giả, nhà hoạt động và giáo sư với chủ đề “Hội nghị Hành động của Phật giáo: Đạo đức - Tầm nhìn - Công lý” đã được tổ chức tại Liên minh Chủng viện Thần học, thành phố New York, Hoa Kỳ.

Hội nghị tập trung vào việc phát triển một chương trình nghị sự và liên minh các địa phương ở vùng Đông Bắc, Hoa Kỳ, tổ chức trong sự đoàn kết để tạo ta một liên minh tiến bộ quốc gia của các Phật giáo đồ Hoa Kỳ.

Sự kiện này dự kiến thúc đẩy một “sự trao đổi các ý tưởng với tính bao trùm mạng lưới, và hiệu quả”. Với một tinh thần truyền thống từ bi, trí tuệ Phật giáo lan tỏa khắp thế giới và có nhiệm vụ thiêng liêng trong đạo đức, từ bi, trí tuệ giúp giải phóng những khổ đau của chúng sinh.
 
Mô tả khái lược của Hội nghị

Tốc độ gia tăng của các vấn đề xã hội và toàn cầu đã thúc đẩy lương tâm của chúng ta, những Phật giáo đồ phải hành động: Đứng lên hiệu triệu để đẩy lùi những suy thoái về đạo đức, phấn đấu hướng đến một xã hội hòa bình, giải quyết các vấn đề về chủng tộc, xã hội, giới tính và kinh tế, bảo vệ người dễ bị tổn thương và bảo tồn một môi trường tự nhiên hiện hữu.

Đã đến lúc các Phật giáo đồ đứng lên như một cộng đồng thống nhất ý chí hành động, tham gia vào các cuộc đấu tranh cho công lý, hòa bình, chăm sóc môi trường và thể hiện sự tôn trọng giữa con người với nhau.

Đấu tranh giữa các giá trị của bình đẳng, công lý và thực tiễn của sự thống trị và quyền tối cao đối với những người khác, đã xác định lịch sử của một số quốc gia. Ngay bây giờ nếu các tín đồ phật tử chúng ta cùng hành động sẽ đẩy hiểm nguy về phía sau, giúp cho xã hội và thế giới ngày càng tiến bộ hơn.

Chi tiết về việc tham dự hoặc hỗ trợ giúp đỡ Hội nghị có thể truy cập vào trang web của Hội Chủng viện Thần học: https://utsnyc.edu/

Vân Tuyền (Nguồn: Union Theological Seminary)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z