Phật Giáo

Hồng Kông: Đạo tràng Vân Thủy Phật Quang khởi động Lễ Phật đản

Thứ năm, 10/05/2016 | 13:47

Đạo tràng Vân Thủy Phật Quang khởi động Lễ Phật đản vào hôm Chủ nhật, ngày 08/05/2016 (02/04/Bính Thân), sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Kim Tử kinh.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi Giác ngộ thành Phật, Người tiên phong khai sáng Đạo Phật, Thái tử Tất Đạt Đa Đản sinh, triển khai tư tưởng Văn minh tiến bộ của nhân loại, là tiến trình trọng yếu. 

Năm 2014, Pháp sư Vĩnh Phú Tổng Trụ trì Phật Quang sơn, Hồng Kông, Ma Cao, Khai sơn Đạo tràng Vân Thủy Phật Quang tại Hồng Kông để tạo điều kiện cho dân chúng Dục Phật Khánh chúc Phật đản. 
Hình 1: Pháp sư Vĩnh Phú, Tổng Trụ trì Phật Quang sơn, Hồng Kông, Ma Cao cắt băng Lễ đài Phật đản.
Năm nay Đạo tràng Vân Thủy Phật Quang khởi động Lễ Phật đản vào hôm Chủ nhật, ngày 08/05/2016 (02/04/Bính Thân), sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Kim Tử kinh, Pháp sư Vĩnh Phú, Chủ lễ gia tân bao quát, Cư sĩ Hứa Hiểu Huy, Chánh Sự vụ, Cư sĩ Quãng Mỹ Vân, Hội trưởng Quốc tế Phật Quang hội, Hiệp hội Hồng Kông, Cư sĩ Trần Thái Hồ Điệp, vinh dự Công đức Phật Quang sơn, Cư sĩ Trần Hán Bân, Giám sát Hiệp hội Phật Quang sơn Hồng Kông, Cư sĩ Trương Tú Kiều, vinh dự Công đức Phật Quang sơn và Giáo sư Trần Kim Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhân văn Phật giáo, Đại học Trung Quốc, Hồng Kông. Buổi lễ có sự hiện diện tham dự gần một nghìn người.

Khởi động cử hành lễ giản đơn mà long trọng trong nghi thức Sái tịnh, chúc Phúc Cát tường do Pháp sư Vĩnh Phúc Sám chủ, gia trì mật chú Đại Bi.   
Hình 2: Pháp sư Vĩnh Phú, Tổng Trụ trì Phật Quang sơn, Hồng Kông, Ma Cao Sái tịnh, Quán đỉnh chúc Phúc Cát tường cho chúng phật tử Đạo tràng Vân Thủy Phật Quang.
  
Mặc dù bất đồng tín ngưỡng khác nhau, nhưng khi đến Đạo tràng dự Lễ Tắm Phật, tất cả đều cảm thấy hoan hỷ và an lạc hạnh phúc.
Hình 3: Cư sĩ Hứa Hiểu Huy, Chánh Sự vụ, Phó Cục trưởng Thái Bình Thân sĩ, chí thành làm lễ Tắm Phật (Mộc dục).
Pháp sư Vĩnh Phúc chia sẻ rằng: “Lễ Phật đản năm nay, BTC tăng cường các hoạt động Văn hóa, Phúc lợi xã hội, chăm sóc trẻ em, người già và bệnh nhân trong bệnh viện, động viên an ủi họ và khuyến khích họ phải đối mặt mỗi ngày với một trái tim yêu thương. 

Nhờ sự hỗ trợ lâu dài của Cư sĩ Hứa Hiểu Huy, Chánh Sự vụ, cùng nỗ lực cho sự ổn định xã hội Hồng Kông, cảm ơn tất cả những Hộ pháp, Thiện tín cư sĩ nhiệt tình ủng hộ Đạo tràng, lễ Phật đản thành công viên mãn”.

Vân Tuyền (Nguồn: Phật giáo Nhân gian)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z