Phật Giáo

Hồng Kông: Phật Quang Sơn khen thưởng tình nguyện viên năm 2014

Thứ năm, 29/11/2014 | 11:15

Trong năm vừa qua, tại Hồng Kông đã có 1,21 triệu tình nguyện viên đăng ký phụng sự xã hội, điều đó có nghĩa là mỗi “6 người cho 1 người giờ tình nguyện”, tình nguyện viên phục vụ tổng số lên đến hai triệu hai trăm năm mươi hai nghìn giờ (2.252.000 giờ tình nguyện).

Ngày 22/11/2014, Văn phòng hành chính Hồng Kông chỉ đạo Đạo tràng Phật Quang Sơn tổ chức trao giải xuất sắc cho các tình nguyện viên. Hơn một nghìn đại biểu, đại diện các cơ quan và các tổ chức đã đến dự lễ vào sáng sớm, được dịp gặp gỡ trao đổi, cùng chia sẻ kinh nghiệm tình nguyện viên phục vụ.

 Khen thưởng những tình nguyện viên xuất sắc của năm 2014

Đặt biệt Phu nhân Thủ trưởng Khu hành chính Hồng Kông đã đến dự và cảm xúc phát biểu lời khen ngợi, cảm ơn sự cống hiến của các tình nguyện viên. Hy vộng các tình nguyện viên sẽ tiếp tục hạnh nguyện của mình để góp phần tươi đẹp cho xã hội.

Trong năm vừa qua, tại Hồng Kông đã có 1,21 triệu tình nguyện viên đăng ký phụng sự xã hội, tình nguyện viên phục vụ tổng số lên đến hai triệu hai trăm năm mươi hai nghìn giờ (2.252.000 giờ tình nguyện).

Năm nay, Đạo tràng Phật Quang Sơn, Hồng Kông tái khẳng định tình nguyện viên phục vụ cộng đồng, số lượng giải thưởng cho các dịch vụ xã hội cao nhất.

Phật Quang Sơn tại Hồng Kông luôn gắn bó với “Phúc lợi xã hội từ thiện”, mục đích phục vụ cộng đồng, tình nguyện viên hoạt động hài hòa, tốt đẹp tại Hồng Kông dưới sự hướng đạo của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân.

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z