Phật Giáo

Hưng Yên: Ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp tỉnh

Thứ năm, 26/01/2015 | 07:43

Ngày 25/01/2015, BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hưng Yên.

Thiền môn cảnh sắc thật huy hoàng
Tiết Đông chợt ấm, trời trong xanh
Ban Hoằng Pháp Tỉnh đang ra mắt
Pháp luân thường chuyển độ quần sanh

Trong phiên họp lần I của BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ IV, BTS đã suy cử Ban Hoằng pháp của Tỉnh hội gồm 9 thành viên. Tuy nhiên nhu cầu tu học của các phật tử trong các đạo tràng trong tỉnh ngày càng cao, căn cứ điều 15 trong Nội quy Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, căn cứ Nghị quyết của Ban TT GHPGVN tỉnh Hưng Yên ngày 07/03/2014 về việc cho phép Ban Hoẳng Pháp được bổ sung kiện toàn nhân sự. Ngày 03/01/2015, Ban TT GHPGVN tỉnh đã ban hành Quyết định số 01 QĐ/BTT/15 chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Hoằng Pháp, ngày 25/01/2015, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hưng Yên cử hành lễ ra mắt.
 
TT. Thích Thanh Hiện Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh vai trò của Ban Hoằng Pháp và công tác tổ chức tu học các Đạo Tràng trong Tỉnh. Kể từ nay các Trụ Trì vác các đạo tràng phải phối hợp với Ban Hoằng Pháp để sắp xếp giảng sư đến hướng dẫn giảng dạy cho phật tử, tránh tình trạng thỉnh những giảng sư thiếu khà năng, không khéo léo thấu triệt, không khai mở được chánh kiến mà còn gieo rắc hoang mang, nghi ngờ và chia rẽ trong các đạo tràng. Sinh hoạt tu học phải được nhất quán xuyên suốt và có hệ thống tổ chức. Thượng tọa chúc cho Ban Hoằng Pháp ngày càng khiến cho Phật giáo tỉnh nhà khởi sắc thăng hoa.

Buổi lễ kết thúc, mở ra một giai đoạn mới cho Phật giáo Hưng Yên khi những bước chân Hoằng pháp trẻ dấn thân phụng sự, mang ánh sáng Phật Pháp đến tận mọi hang cùng ngõ hẻm cuộc sống phá trừ tà kiến, khai bày chánh kiến, chuyển mê khai ngộ, tỏa ánh từ quang như lời khuyến nhủ ân cần của đức Phật khi vừa thành lập được Tăng Đoàn: "Này các Tỷ-kheo, hãy du hành, vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, cho chư Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh". (Tương Ưng I. 128)

Thích Đồng Trí
Thích Đồng Trí
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z