Hương mùa thành đạo

Thứ năm, 22/01/2018 | 09:04

Tháng chạp ngày mùng tám/Trái tim người con Phật/Thở đều trong chánh định/Vũ trụ hòa diệu tâm.


Lung linh mùa Thành Đạo
Ngân hà lấp lánh sao
Niềm tin ngời trang sử
Ánh đạo vàng dài lâu

Muôn loài say đắm ngủ
Bấy lâu đầy khổ đau
Si mê lòng ngã chấp
Vô minh khó lối về

Vũ trụ ngàn tinh tú
Lấp lánh ánh sao mai
Đức Thế Tôn Thành Đạo
Trời người vui hân hoan

Con tìm về nẻo giác
Chân lý đạo sáng ngời
Con chúng sinh lưu lạc
Kính lạy đức Thế Tôn

Tháng chạp ngày mùng tám
Trái tim người con Phật
Thở đều trong chánh định
Vũ trụ hòa diệu tâm

Ngát hương mùa thành đạo
Con kính lễ đức Phật
Bậc vô Thượng tuệ giác
Đấng Điều Ngự Đạo Sư.

Kính Mừng Đại lễ Phật Thành Đạo
Mùng 08 tháng chạp Âm Lịch

Thích Huyền Lan
Thích Huyền Lan
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ