Phật Giáo

Indonesia: Hội Công đức Từ tế Phật giáo hỗ trợ trường học

Thứ năm, 22/07/2016 | 11:05

Sự kiên trì hoạt động không biết mệt mỏi, suốt hành trình 19 năm qua, Hội Công đức Từ tế Phật giáo đã xây dựng, tái tạo, phục hồi gần 40 ngôi trường ở các vùng khác nhau ở Indonesia, quốc gia theo thể chế Cộng hòa với một bộ máy lập pháp và Tổng thống do dân bầu.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình giảng dạy và học tập. Ngoài giáo viên có trình độ, các chương trình giảng dạy là Giáo dục và Nhân đạo, nơi thoải mái để nghiên cứu và hỗ trợ một phần rất quan trọng. 

Những ngôi trường xây dựng kém chất lượng, tường mỏng manh, sức chịu đựng với năm tháng mỏi mòn và bị hư hỏng do thảm họa bởi thiên tai lũ lụt, trở thành mối đe dọa đối với giáo viên và học sinh, nếu ngôi trường bị sập đổ bất ngờ.
 
Để hỗ trợ trong quá trình giảng dạy và học tập là an toàn, xây dựng và phúc lợi xã hội, nền tảng tham gia vào các nỗ lực để xây dựng và phục hồi các công trình trường học. 
 
Sự kiên trì hoạt động không biết mệt mỏi, suốt hành trình 19 năm qua, Hội Công đức Từ tế Phật giáo đã xây dựng, tái tạo, phục hồi gần 40 ngôi trường ở các vùng khác nhau ở Indonesia, quốc gia theo thể chế Cộng hòa với một bộ máy Lập pháp và Tổng thống do dân bầu.
 

Vân Tuyền (Nguồn: Hội Công đức Từ tế PG Indonesia)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z