Phật Giáo

Indonesia: Nông dân hành thiền trong mùa gặt hái

Thứ năm, 05/08/2017 | 09:33

Cư sĩ Mohammad Zaimudin đã tiết lộ cho biết, ông đã tu tập thiền trong tứ oai nghi, và mọi sinh hoạt bình thường hằng ngày trong cuộc sống.

Ông giải thích: “Thành thật mà nói, tôi không tin mẹ/cha thiền hai lần trong một ngày duy nhất. Tôi nghĩ nhiều hơn thế nữa. Đức Phật dạy thực hành thiền tứ oai nghi là một trong 21 đối tượng của Tứ niệm xứ có khả năng dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh ðạo, 4 thánh quả và Niết bàn.

Sau khi hiểu rõ phần lý thuyết pháp học của tứ oai nghi, hành giả muốn tiến hành thiền tuệ, cần phải có những điều kiện cần thiết như sau:

- Ðiều đầu tiên, hành giả cần phải tìm một vị thiền sư thông thạo về pháp học, có đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành thiền tuệ, để nương nhờ. Trực tiếp thụ giáo với vị thiền sư ấy, theo một nghi lễ thọ pháp hành thiền tuệ trang nghiêm, tôn kính, để hộ trì cho hành giả được an toàn, trong khi tiến hành thiền tuệ. Và trình pháp, là trình bày pháp hành của mình, khi mình chưa có khả năng nhận định được đúng hay sai; trình bày những cảm giác phát sinh trong khi tiến hành thiền tuệ, làm cho phát sinh tâm hoài nghi, làm cản trở việc tiến hành thiền tuệ; hành giả nhờ vị thiền sư giảng giải cho hiểu rõ không còn hoài nghi, để tiếp tục pháp hành thiền tuệ đúng theo pháp hành trung đạo.

- Hành giả phải là người có giới hạnh trong sạch để làm nền tảng cho định và tuệ phát sinh. Nếu giới không trong sạch, thì định và tuệ không có chỗ nương nhờ để phát sinh. Ví như không có đất, thì cây cối không có chỗ nương nhờ để sinh trưởng, thì còn mong gì đến hoa và quả.

- Hành giả là người có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có chính kiến đúng đắn, có sự tinh tấn liên tục không ngừng, vì sự giải thoát khổ do nhờ tinh tấn”.

Một nông dân tay lấm chân bùn, với cây cuốc và lưỡi liềm từ nhà sang trại ruộng, từng bước chân an lạc, thảnh thơi trong chính niệm là thiền.

Vân Tuyền (Nguồn: Situs Berita Buddhis)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z