Phật Giáo

Kenya: PG Hàn Quốc tài trợ 14 triệu won lắp đặt giếng bơm tay cho dân nghèo

Thứ năm, 19/07/2014 | 07:27

Phật giáo Hàn quốc đã tổ chức từ thiện xã hội cộng sinh toàn cầu, phát triển cứu trợ quốc tế phi chính phủ đã tích cực hoạt động trọng các lĩnh vực y tế, giáo dục, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường . . . cho cư dân nông thôn vùng sâu ở Phi châu do Hòa thượng Weolju (Nguyệt Châu) dẫn đoàn.

 
Tổ chức từ thiện xã hội cộng sinh toàn cầu đã đến Cộng hòa Kenya (là một quốc gia tại miền Đông châu Phi), để lắp đặt giếng bơm tay để phục vụ cộng đồng và các trường Tiểu học tại thị trấn miền quê, chuyến từ thiện này chủ yếu tập trung vào xây dựng các máy bơm nước, ước tính tổng kinh phí tài trợ cho công trình phúc lợi xã hội này lên đến 14 triệu won.

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z