Tag: Khái niệm không gian theo quan điểm của Phật giáo

Khái niệm thời gian và ý nghĩa của vấn đề giải thoát theo giáo lý đạo Phật

Thời gian có lẽ là một phạm trù gây nên những băn khoăn nhiều nhất cho triết học, khoa học, tôn giáo và con người nói chung bởi nó là điểm trụ của mọi hình thái tồn vong trong vũ trụ.
14:45 29/10/2019