Phật Giáo

Khánh Hòa: 20/10/2013, Chương trình Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, Nha Trang

Thứ năm, 11/10/2013 | 14:59

Ngày 16.9  Quý Tỵ ( 20.10.2013): 06g00:  – Giới Tử vân tập tại Chính điện chùa Long Sơn để điểm danh,  nhận phù hiệu, học Nội quy trường tuyển người làm Phật. 06g30: Ban Kiến đàn và Hội đồng Khảo thí quang lâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HOÀ

ĐẠI GIỚI ĐÀN BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
Tổ chức tại chùa Long Sơn- Tp. Nha Trang
19-20-21.9 Quý Tỵ ( 23-24-25.10.2013 )

—– š o0o › —–

CHƯƠNG TRÌNH

 

*  Ngày 16.9  Quý Tỵ ( 20.10.2013 )        

06g00:  – Giới Tử vân tập tại Chính điện chùa Long Sơn để điểm danh,  nhận phù hiệu, học Nội quy trường tuyển người làm Phật.
06g30:    – Ban Kiến đàn và Hội đồng Khảo thí quang lâm

- Khai mạc cuộc khảo thí. (Có chương trình riêng)
- Khảo thí giới tử thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Thức Xoa, SaDi Ni

(Thi Viết tại Trường Phan Sào Nam, thi Vấn đáp tại giảng đường Trường TCPH cho Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni lớn tuổi; Hội trường Ban Trị sự  cho Sa Di, Thức Xoa, Sa Di Ni )

11g00:  Thọ Trai
14g00:  Tụng Luật (Tăng tại Chánh điện chùa Long Sơn,

Ni tại chánh điện Ni  Viện Diệu Quang; Tăng Khất sĩ tại Giảng đường Trường TCPH,

Ni Khất sĩ tại giảng đường Ni viện)

* Ngày 17.9 Quý Tỵ (21.10.2013):

Ban Khảo thí Chấm thi (tại giảng đường Trường Trung Cấp Phật học)

* Ngày 18.9 Quý Tỵ ( 22.10.2013 )

07g00         – Ban Giám khảo trình ban Kiến đàn kết quả thi
13g30         - Giới tử Tăng Ni vân tập tại chánh điện Long Sơn.
                      – Công bố kết quả khảo thí

                     – Hướng dẫn các nghi thức trước khi thọ giới
17g00         – Thọ Dược thực
18g00         – Giới tử Tăng – Ni vân tập tại chánh điện Long Sơn
18g30         – Khai đạo giới tử.
                     -  Sám hối

21g00         – Hô canh, niệm Phật, an tức.

* Ngày 19.9. Quý Tỵ ( 23.10.2013 )

03g45                   – Thức chúng, hô canh, niệm Phật
04g00                   – Công phu khuya
05g00                   – Chấp tác
05g30                   – Tiểu thực
06g00                   – Giới tử vân tập tại sân chùa Long Sơn – Kiểm diện.
06g30                   – Giới tử vân tập về Lễ đường
                               – Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm Lễ đường.
                              – Cung thỉnh Hoà Thượng Chứng Minh, Ban Kiến đàn và Hội đồng Thập sư quang lâm Lễ đường.
                              – Lễ Khai đàn (có chương trình riêng)
                              – Cung thỉnh Hoà Thượng Chứng Minh, Hội đồng Thập sư,…   quang lâm Bảo điện. (Chư Ni về Ni Viện Diệu Quang)

- Hoà thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật.
- Thập sư Bố đàn (Kiết giới)
- Khai chung bảng
- Tấn Đàn truyền giới Sa Di.
- Khai kinh – Cúng ngọ – Kỷ niệm Tuần thất thứ 5 Hòa Thượng Trú trì cha Long Sơn –  Thọ trai – Chỉ tịnh.

13g30         – Cung thỉnh Hội Đồng Thập Sư quang lâm Giới trường.
                   – Tấn đàn truyền giới Tỳ Kheo
17g00         – Thọ Dược thực
19g00         – Cung thỉnh Hội Đồng Thập Sư quang lâm Giới trường
                  – Tấn đàn truyền giới Tỳ Kheo (tiếp)
                   - Niệm Phật – tuần chiểu – An tức.

* Ngày 20.9. Quý Tỵ ( 24.10.2013 )

03g45                   – Thức chúng, hô canh, niệm Phật
 04g00                   – Công phu khuya.
 05g00                   – Chấp tác
05g30                    – Tiểu thực
06g30                   – Cung nghinh Hội Đồng Thập sư quang lâm Giới trường
                              – Tấn Đàn truyền giới Tỳ Kheo (tiếp)
                              – Truyền Y Bát
10g30                   – Cúng Ngọ -  Cầu quốc thi dân an – Thọ trai – Chỉ tịnh
13g00                   – Giới tử Thập thiện & Bồ tát tại gia vân tập

- Khai Đạo Giới tử        
- Cung nghinh Hội Đồng Giới  sư, tấn đàn truyền Thập Thiện và Bồ tát tại gia
- Nghỉ giải lao 30 phút
 – Giới sư Ni cầu Chánh pháp Yết – ma cho  giới tử Ni
- Chánh pháp Yết-ma cho Ni.

            17g00         – Thọ Dược thực

            18g30         -  Cung nghinh  Hội Đồng Giới  sư  Quang lâm giới trường

                               - Tấn đàn Bồ tát Xuất gia

                               - Niệm Phật – tuần chiểu – An tức.

*  Ngày 21.9. Quý Tỵ ( 25.10.2013 )

           03g45        – Thức chúng, hô canh, niệm Phật

          04g00         – Công phu khuya

          05g00         – Chấp tác

           05g30          – Tiểu thực

           07g30          – Tân Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni Bồ tát vân tập Chánh Điện chùa Long Sơn

                               - Nhiên hương cúng dường

                               – Lễ phát thưởng

                               – Lễ tạ Thập Sư

            10g30         – Cúng Ngọ – Tưởng niệm Liệt vị Tổ Sư – Chư vị tiền bối hữu công  

                               - Anh Hùng Liệt sĩ – Đồng Bào tử nạn

                               - Thọ trai – Chỉ tịnh

           15g00          – Cúng Thí thực   


                        —-  Hoàn Mãn  —-

 

Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z