Phật Giáo

Khánh Hòa: Bế mạc Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức

Thứ năm, 27/10/2013 | 10:53

Sáng ngày 21/09/Quý Tỵ (25/10/2013), tại trụ sở văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà - chùa Long Sơn đã tổ chức Lễ Bế mạc Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức

Sau 3 ngày chính thức diễn ra Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức, sáng ngày 21/09/Quý Tỵ (25/10/2013), tại chính điện chùa Long Sơn, trụ sở văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà đã long trọng tổ chức lễ bế mạc Đại giới đàn Bồ tát Quảng Đức, Phật lịch 2557 diễn ra trong không khí trang nghiêm trọng thể.
 Chư tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh và tham dự lễ bế mạc Đại Giới đàn có: HT.Thích Thiện Bình - Phó Pháp chủ HĐCMTW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Chánh chủ Đàn, Đường đầu Hoà thượng Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức; HT.Thích Trí Tâm - Phó Chủ đàn, Yết Ma A Xà Lê Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức; HT.Thích Như Ý - Phó Chủ đàn, Đệ nhất Tôn Chứng Đại Giới Đàn; HT.Thích Tịnh Nghiêm - Phó Chủ đàn, đệ nhất Giáo thọ A Xà Lê Đại giới đàn; HT.Thích Minh Thông - Phó ban kiêm Tuyên luật sư Đại Giới đàn; HT.Thích Ngộ Tánh - Phó Chủ đàn, đệ nhị Giáo thọ A Xà Lê Đại giới đàn.

Về phía chư Ni có: NT.Thích Nữ Lưu Phương - Chứng minh Phân ban Ni giới Khánh Hoà, Phó Chủ đàn Đại Giới đàn; NT.Thích Nữ Huệ Như - Trưởng Phân ban Ni Giới Khánh Hoà, Phó Chủ đàn; NT.Thích Nữ Diệu Nguyện - Uỷ viên Ban Hoá chủ Đại Giới đàn. Cùng Chư tôn đức Hội đồng Thập sư nhị bộ, Ban Kiến đàn, quý vị thành viên BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Ban Trị sự các huyện, thị, thành trong tỉnh, Chư tôn đức tăng, ni trụ trì các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường trong tỉnh, cùng với 370 tăng, ni giới tử.

 
 
Sau khi cung thỉnh Hoà thượng chứng minh niệm Phật cầu gia bị, ĐĐ.Thích Thiện Phước - Phó Thư ký Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và điều khiển chương trình Lễ bế mạc. Tiếp đến, ĐĐ. Thích Thiện Quang, thư ký Ban khảo thí công bố danh sách phát thưởng cho các giới tử thủ, vĩ Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, các giải nhất nhì Thức xoa, Sa di và Sa di Ni, giải thi tụng luật và giải hạnh kiểm.
 
Sau đó, tân Tỳ kheo Thích Tâm Chánh đã thay mặt cho toàn thể giới tử trang nghiêm hồ quỳ hiệp chưởng, dâng lời tác bạch cảm tạ lên Chư tôn đức Hội đồng Thập sư và Ban Kiến đàn: “Hàng giới tử chúng con với chí nguyện: Huỷ hình thủ khí tiết, cát ái từ sơ thân, xuất gia hoằng Thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân, thật vô cùng thiêng liêng từ trong lời thệ nguyện quyết chí xuất trần trong buổi đầu từ bỏ tất cả để cầu đạo. Chúng con đã được chư tôn đức giới sư thuỳ từ lân mẫn đăng đàn truyền trao giới pháp, dẫu biết rằng: Giới thọ hữu hà nan, nan dã chung thân trì tịnh giới, nhưng chúng con nguyện một lòng trọn đời giữ giới pháp đã lãnh thọ, ngõ hầu đền đáp thâm ân tứ trọng”.

Huấn từ tại buổi lễ, HT.Thích Trí Tâm - Phó ban kiến đàn, Yết ma A Xà Lê đã thay lời Hoà thượng Đàn đầu Thích Thiện Bình nhắc nhở, sách tấn các giới tử siêng năng tinh tấn tu học và một lòng thọ trì giới pháp mà mình đã lãnh thọ, xứng đáng là người xuất gia đệ tử Phật chân chính. Cuối cùng, HT.Thích Ngộ Tánh - Phó Đàn chủ, đệ nhị Giáo thọ A Xà Lê thay mặt Ban kiến đàn đọc lời cảm tạ đến Chư tôn đức Hội đồng Thập Sư nhị bộ, Ban Kiến đàn, các tiểu ban phục vụ cho Đại Giới đàn và các ban ngành, công ty đã hỗ trợ, cúng dường cho Đại Giới đàn hôm nay được thành tựu viên mãn.
 
Sau phần lễ bế mạc là nghi thức nhiên hương cúng dường. Tân Tỳ kheo Thích Tâm Diễn đã thay mặt các giới tử dâng lời tác bạch nhiên hương: “Kinh Pháp Hoa nói: Bồ Tát Nhất Thế Chúng Sanh Hỷ Kiến đã đốt thân để cúng dường chư Phật. Nay đệ tử chúng con noi dấu người xưa xin đốt hương tại đảnh đầu của mình để cúng dường Tam Bảo.

Chúng con ân cần bái thỉnh chư tôn đức chứng minh hộ niệm, chích thủ nhiên hương”. Nhiên hương cúng dường là một nghi thức thiêng liêng trong Đại giới đàn, thể hiện tâm nguyện xả thân cầu đạo của người xuất gia, dấn thân quên mình vì sự trường tồn của Đạo pháp. Sau khi Hoà Thượng chứng minh đáp từ hứa khả, Ban dẫn thỉnh khai lễ trì tụng Đại Bi Chú. Hương trầm nghi ngút, chuông trống Bát Nhã vang rền.

Trên giới đài, chư tôn đức một lòng thanh tịnh, gia tâm chú nguyện, dưới toàn thể đạo tràng nhất tâm trì tụng hộ niệm cho các giới tử được đạo tâm kiên định, viên thành sở nguyện. Buổi lễ kết thúc trang nghiêm viên mãn. Các giới tử thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức Giới sư chụp ảnh lưu niệm và hồi quy phương trượng.

Tin: Pháp Đăng - Ảnh: Nguyên Thịnh
Pháp Đăng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z