Khánh Hòa: Cáo phó Hòa thượng Thích Ngộ Trí

Thứ năm, 13/12/2017 | 09:43

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Ngộ Trí đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14h ngày 25/10/Đinh Dậu (12/12/2017) tại chùa Trường Thọ, tổ dân phố 10, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

 
BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Hòa thượng Thích Ngộ Trí:
Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa.
Trụ trì chùa Trường Thọ.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14h ngày 25/10/Đinh Dậu (12/12/2017) tại chùa Trường Thọ, tổ dân phố 10, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trụ thế: 75 năm, Hạ lạp: 47 năm.

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 9h, ngày 26/10/Đinh Dậu (13/12/2017).

- Kim quan được tôn trí tại chùa Trường Thọ (Tổ dân phố 10, phường Ninh Hiệp).

- Lễ viếng vào lúc 14h ngày 26/10/Đinh Dậu (13/12/2017).

- Lễ truy niệm vào lúc 8h ngày 30/10/Đinh Dậu (17/12/2017), sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp.
                                                                                        
Nay cáo bạch.

Thay mặt BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa và môn đồ pháp quyến
Phó Thường trực BTS

Thượng tọa Thích Nhuận Đức
PGVN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ