Phật Giáo

Khánh Hòa: Chùa Linh Quang tổ chức khóa tu với chủ đề "chăm sóc mầm xanh"

Thứ năm, 04/07/2013 | 08:49

Địa điểm: Chùa Linh Quang, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa. Thời gian: Ngày 19, 20, 21/7/2013 (tức ngày  12, 13, 14 tháng 6 năm Quý Tỵ). Số lượng tu sinh: 300 bạn

Khóa tu An Lạc Hạnh lần IV với chủ đề "chăm sóc mầm xanh"

Địa điểm: Chùa Linh Quang, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Thời gian: Ngày 19, 20, 21/7/2013 (tức ngày  12, 13, 14 tháng 6 năm Quý Tỵ)
Số lượng tu sinh: 300 bạn
Vui lòng liên hệ: 
Thầy Đạo Quang: 0913.979.508
Thầy Hoằng Đạt: 0905.152.839

Email: giadinhtueuyenalh@gmail.com
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z