Phật Giáo

Khánh Hòa: Chùa Thiên Long Đại lễ Vu Lan, Pháp Hội Địa Tang

Thứ năm, 26/08/2014 | 07:14

Ngày 29/07/Giáp Ngọ (24.8.2014) TT.Thích Trí Tấn, trú trì chùa Thiên Long, Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa long trọng trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo hiếu, Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân, Đăng đàn Chẩn tế bạc độ âm linh, nhân ngày vía Đức Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ tát

Ban kinh sư Khai kinh, cúng ngọ

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Tịnh Nghiêm - Trưởng BTS GHPGVN thành phố Cam Ranh, pháp hội cung đón 70 Chư tôn đức BTS GHPGVN thành phố, chư tôn đức Ban kinh sư tỉnh Phú Yên, chư Tôn đức  trụ trì các tự viện trong tỉnh và đông đảo phật tử tham dự.

Lễ Khai kinh tuyên sớ

Đại lễ Vu Lan Báo hiếu Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Lễ niệm hương, bạch Phật, Lễ Khải Phù sứ, Thượng phướng,  Khai kinh, cúng ngọ, Tiến Giác linh Tổ, thỉnh Tiên Linh tùng tự ký tự, công đức tiên linh. Lễ trai Tăng cúng dường chư tôn đức Tăng, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Lễ đề phan,  bạc độ giải oan, khai ngục, phá ngục, Đăng đàn Chẩn tế phổ thí âm linh cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cầu âm siêu dương thái.

Cung đón chư Tôn Đức quang lâm

Dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng Đại đức Thích Quảng Chiếu thay lời Thượng tọa trú trì, bổn tự, bổn đạo chùa Thiên Long nương theo hiếu hạnh Tôn giả Mục Kiền Liên đốt nén tâm hương, sắm sinh lễ vật cúng dường mười phương chư Phật,  cúng dường hiện tiền Đại đức Tăng già kinh mừng chư tôn giáo phẩm thêm một tuổi hạ, nhờ chủng đức đại Tăng nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh đang trầm luân trong cảnh giới đau khổ, đều được an lạc, giải thoát.

Đại đức Thích Quảng Chiếu dâng lời tác bạch

Ban đạo từ HT.Thích Tịnh Nghiêm- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cam Ranh tán thán công đức Thượng tọa trú trì và Phật tử chùa Thiên Long vâng lời Phật dạy nhân Mùa Vu Lan Báo hiếu và ngày Vía Địa Tạng tổ chức Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân dâng lễ Trai tăng cúng dường nguyện cầu quốc thái dân an,  nhân dân an lạc. Nguyện cầu cửu huyền thất tổ siêu sinh Lạc quốc.

HT.Thích Tịnh Nghiêm ban đạo từ

Đại lễ Vu Lan Báo hiếu, Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân khép lại sau hơn 4 giờ đăng đàn Chẩn tế phổ thí âm linh, cầu nguyện tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo…

HT.Thích Tịnh Nghiêm chứng minh niêm hương Bạch Phật
Lễ Trai tăng cúng dường

Trí Bửu tháng 8.2014
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z