Phật Giáo

Khánh Hòa: Chương trình Kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân

Thứ năm, 21/05/2013 | 06:15

Kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân (1963-2013)

 
 
BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z