Khánh Hòa: Đại đức Thích Thiện Chánh viên tịch

Thứ năm, 26/02/2018 | 20:15

Đại đức Thích Thiện Chánh vì bệnh duyên, nên đã an tường xã bỏ báo thân vào lúc 12 giờ, ngày 25/02/2018 (10/01/Mậu Tuất) tại chùa Phước Duyên, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh.

CÁO BẠCH

Môn phong Tổ đình Nghĩa Phương, môn đồ pháp quyến  chùa Phước Duyên kính báo tin:

Đại đức THÍCH NHƯ CHUẨN tự Thiện Chánh, hiệu Tâm Trí

-  Ủy viên BTS GHPGVN huyện Diên Khánh

-  Trụ trì chùa Phước Duyên, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Đại đức THÍCH THIỆN CHÁNH (1975-2018)
-  Vì bệnh duyên, nên đã an tường xã bỏ báo thân vào lúc 12 giờ, ngày 25/02/2018 (10/01/Mậu Tuất) tại chùa Phước Duyên, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh.

-  Trụ thế 44 năm.

-  Lễ nhập kim quan lúc 10 giờ ngày 26/02/2018 (11/01/Mậu Tuất). Kim quan an trí tại chùa Phước Duyên.

-  Lễ viếng bắt đầu váo lúc 12 giờ ngày 26/02/2018 (11/01/Mậu Tuất).

-  Lễ động quan an táng cử hành lúc 10 giờ ngày 28/02/2018 (13/01/Mậu Tuất) trong khuôn viên chùa Phước Duyên.

-  Kính thông tri và kính mời Chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể phật tử hoan hỷ quang lâm hộ niệm cho tang lễ được thành tựu viên mãn.

Nay Cáo Bạch

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HT.THÍCH TRỪNG THI
PGVN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ