Phật Giáo

Khánh Hòa: Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức công bố kết quả khảo thí

Thứ năm, 19/10/2016 | 08:14

Sau hai ngày Ban Giám khảo chấm thi và trình Ban Kiến đàn xét duyệt kết quả khảo thí Đại giới đàn Bồ tát Quảng Đức tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã có 66 giới tử Tỳ kheo và 13 giới tử Tỳ kheo Ni trúng tuyển. 

Kết quả như sau: Thủ Tỳ kheo: Thích Tâm Kính – tổng số điểm 17,5; Vĩ Tỳ kheo: Thích Nguyên Phát- tổng số điểm 16,25; Thủ Tỳ kheo Ni: Thích Nữ Viên Thiện- tổng số điểm: 16,5; Vĩ Tỳ kheo Ni: Thích Nữ Minh Duyên- tổng số điểm 15,5
Ban Giám khảo Đại giới đàn Quảng Đức chấm bài thi viết
Sau phần công bố kết quả khảo thí là học Luật và hướng dẫn các nghi thức trước khi thọ giới. Giới tử thọ Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni học Luật tại chùa Long Sơn, Học nghi thức tấn đàn Tỳ kheo. Hội đồng Thập sư, Tứ dẫn thỉnh nhị bộ họp.
 Giới tử làm lễ Sám hối
Tiếp theo là Giới tử  Thức xoa,  Sa di, Sa di Ni tụng luật và học nghi thức tấn đàn.và thi khẩu vấn,  Có 20 giới tử Thức-xoa-ma-na, 66 giới tử Sa-di và  37 giới tử  Sa-di-ni  tham dự thi khẩu vấn. Ngoài ra  còn có 340 giới tử tại gia thọ giới Thập thiện và 130 giới tử tại gia thọ Giới Bồ Tát.
Hòa thượng Tuyên luật sư dạy Luật tại giới trường chùa Long Sơn 
Để chuẩn bị cho ngày 19/10/2016 đăng đàn lãnh thọ giới pháp, 690 giới tử gồm 220 xuất gia và 470 tại gia đã lắng lòng nghe Chư tôn đức hướng dẫn trong sự hân hoan và khát ngưỡng mong chờ đến giờ phút được đăng đàn thọ giới.
Giới tử Sa di nghe hướng dẫn chuẩn bị tấn đàn thọ giới

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z