Phật Giáo

Khánh Hòa: Đoàn phật tử Nha Trang cúng dường Trường hạ

Thứ năm, 03/06/2016 | 15:53

Ngày 27/04/Bính Thân (02/06/2016) nhân mùa An cư Kiết hạ đoàn phật tử Tp.Nha Trang đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo 25 chùa trong tỉnh Khánh Hòa. 

Đoàn phật tử Nha Trang cúng dường Trường hạ

Tại mỗi chùa, đoàn đảnh lễ Tam Bảo, lạy Quá đường và cúng dường Trường hạ, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh cho tất cả những phật tử hùn phước gieo duyên thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý.

Được biết, mùa hạ năm nào đoàn phật tử Tp.Nha trang cũng đi 6 lần, cúng dường 25 chùa. Hai lần đầu đi cúng dường các chùa ngoại ô Tp.Nha Trang và Diên Khánh, Cam Lâm; lần 3 đi các chùa tại Tp.Cam Ranh; 3 lần sau đi cúng dường các chùa tại thị xã Ninh Hòa và Vạn Ninh.

Trí Bửu
Trí Bửu - Tháng 6/2016
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z