Phật Giáo

Khánh Hòa: Hội nghị giới thiệu Nghị định 92/NĐ-CP cho gần 200 cán bộ làm công tác tôn giáo

Thứ năm, 07/03/2013 | 11:57

Ngày 07/03/2013 tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức hội nghị giới thiệu Nghị định số 92/2012/NĐ-CP cho gần 200 đại biểu là cán bộ làm công tác tôn giáo của các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.

Được biết, ngày 18/6/2004 UBTV Quốc hội khóa XI, đã ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời đã ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Qúa trình thực hiện đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, việc ban hành Nghị định 92/20012/NĐ-CP thay thế NĐ số 22/2005, kịp thời điều chỉnh, bổ sung sửa đổi cho phù hợp. Nghị định mới có 5 chương, 14 mục, 46 điều, với nhiều nội dung được sửa đổi, trong đó có tới 12 diều được quy định mới so với nghị định số 22/2005/NĐ-CP.

 Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Duy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ, đã nhắc lại nội dung điều 2 (Chương I), nói về: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đó là: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước…

Ngoài ra, đối với cơ quan nhà nước, Nghị định mới này cũng quy định rõ việc phân cấp thẩm quyền giải quyết các sự vụ mang tính hành chính đối với hoạt động tôn giáo, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác tôn giáo. Qua hội nghị giới thiệu nghị định 92/NĐ-CP, giúp cán bộ làm công tác tôn giáo hiểu rõ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hơn, góp phần đưa các quy định pháp luật về tôn giáo đi vào cuộc sống.


Trần Công Thi
Trần Công Thi
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z