Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 23/07/2016, 18:12 PM

Khánh Hòa: Hơn 400 hành giả tham dự khóa tu Bát quan trai tại chùa Lộc Thọ

Sáng ngày 20/06/Bính Thân, tại chùa Lộc Thọ (thôn Ngọc Hội, xã Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa), hơn 400 hành giả từ Tp.Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh đã tham gia khóa tu Bát quan trai và cộng tu niệm Phật tháng 7 năm 2016.

Thượng tọa Thích Tâm Ân, trụ trì chùa Phổ Tịnh (Ngọc Hiệp, Nha Trang) đã truyền trao 8 giới và nhắc nhở hành giả cố gắng giữ trọn trong một ngày đêm, thọ giới là sự phát nguyện một cách tự nguyện tuân thủ những điều Phật cấm, để tự rèn luyện bản thân, tu tập thân và tu tập tâm, nâng cao phẩm chất đạo đức, giá trị hướng thượng của con người của mình. Do sự phát nguyện đúng cách, đúng pháp, trong tự thân người thọ giới phát sinh một năng lực gọi là phòng hộ. Năng lực ấy được thí dụ như là bờ đê, ngăn cản những dòng nước bẩn không cho chảy vào ao nước sạch.
 
Trong chương trình thính pháp, đại chúng được nghe pháp thoại “Tu tập để được an vui” do Đại đức Thích Quảng Tánh, Biên tập viên báo Giác Ngộ chia sẻ.

Đại đức giảng sư kể câu chuyện về Đại trưởng giả Tỳ-la-tiên trong kinh Tăng Nhất A-hàm, tánh tình keo kiệt. Đức Phật bảo A-nan, trưởng giả này sau 7 ngày sẽ chết và sanh trong địa ngục Thế Khốc vì nay trưởng giả này phước cũ đã hết, lại không chịu tạo phước mới. Khi thọ mạng hết thì không thể kéo dài sự sống, nếu Trưởng giả cạo tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo sẽ không phải vào địa ngục Thế Khốc. Trưởng giả liền nghĩ: 'Nói bảy ngày cũng còn xa, nay ta nên vui chơi ngũ dục, rồi sau hãy xuất gia học đạo'. Nhờ có tôn giả A-nan sách tấn nên Trưởng giả được đưa đến gặp Phật. Phật dạy A-nan  cạo tóc cho trưởng giả, dạy đắp ba pháp y và học Chánh pháp. Tôn giả A-nan dạy Tỳ-kheo đó nhớ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm thôi dứt, niệm hơi thở, niệm thân, niệm tử. Nên tu hành pháp như thế. Tỳ-kheo hành mười niệm này sẽ được quả báo lớn, được pháp vị cam lồ. Khi Tỳ-la-tiên tu hành pháp như thế rồi; ngay ngày ấy mạng chung sinh trong Tứ thiên vương.
 
Như vậy, muốn được an vui, trong quá trình tu tập, hành giả cần tin có đời này đời sau, tin vào nhân quả, cần nương vào tăng ni ở các chùa để phát lồ sám hối, cần nhớ “tội diệt - phước sanh”, vun bồi phước báu qua những việc làm hàng ngày…
 
Buổi chiều đại chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh hành niệm Phật dưới sự hướng dẫn của Ni chúng chùa Lộc Thọ.

Quảng Ấn

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Muôn vạn kiếp Phật sống vì chúng sinh

Phật sự địa phương 16:36 24/06/2022

Để có thể tôn kính được Phật ta cũng phải có trí tuệ. Hiểu được Phật, thì ta nói có thể tôn kính được Phật, còn không mình cứ tin kiểu Thần Thánh chung chung thì mình cũng thành những người mê tín.

Rèn luyện ba ngàn oai nghi

Phật sự địa phương 16:36 24/06/2022

Phải quán nhân duyên thấy rõ mới hành Bồ-tát đạo. Người làm được, mình bắt chước là chuốc lấy tai họa.

Trà Vinh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Lưu Đoan Phật lịch 2566

Phật sự địa phương 16:34 24/06/2022

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức Đại giới đàn Lưu Đoan dành cho giới tử Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới tu học.

Vay phước của Phật để thoát cơn bệnh hiểm nghèo, tai nạn hiểm nguy

Phật sự địa phương 15:11 24/06/2022

Ở đây chúng ta để ý một điều rằng: có một nguồn phước vô tận trong vũ trụ này cho ta mượn, nguồn phước đó là từ nơi Đức Phật. Và dù phước của Phật là vô tận, nhưng hễ có vay thì phải có trả, vì không có điều gì qua được luật Nhân Quả.