Phật Giáo

Khánh Hòa: Khóa tu Bát quan trai lần thứ 12 tại chùa Đức Hòa

Thứ năm, 23/12/2014 | 09:59

Sáng ngày 01/11/Giáp Ngọ (22/12/2014), phật tử các P.Ninh Hiệp, Ninh Sim, Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Đa… đã vân tập về chùa Đức Hòa, Văn phòng BTS PG thị xã Ninh Hòa, số 128 Trần Quý Cáp để tham gia khóa tu Bát quan trai lần thứ 12.

Hòa thượng đạo hiệu Thích Ngộ Tánh - Trưởng BTS GHPG thị xã Ninh Hòa đã quang lâm chứng minh và truyền trao giới pháp.
 
Trước khi vào thời khóa tu tập, đạo tràng đã dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đại chúng đã lắng lòng nghe Hòa thượng giới sư cung tuyên sơ lược về cuộc đời của Ngài: Vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Phật giáo Việt Nam.
 
Trước khi nhập diệt, Ngài đã để lại bài kệ Pháp Thân Thường Trụ qua sự trả lời cho thị giả hầu cận bên Ngài là Bảo Sát: “Tất cả pháp không sanh. Tất cả pháp không diệt. Ai hiểu được như vầy. Thì chư Phật hiện tiền. Nào có đến có đi” (Nhất thiết pháp bất sinh. Nhất thiết pháp bất diệt. Nhược năng như thị giải. Chư Phật thường tại tiền. Hà khứ lai chi hữu).
 
 
 
Buổi chiều, đại chúng được nghe pháp thoại “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe” do đại đức Thích Nhuận Trực, trụ trì chùa Phước Lễ (xã Ninh Thân) thuyết giảng dựa vào bài kệ:

“Thị nhật dĩ quá,
Mạng diệc tùy giảm 
Như thiểu thủy ngư
Tư hữu hà lạc
Đại chúng đương cần tinh tấn
Như cứu đầu nhiên
Đản niệm vô thường 
Thận vật phóng dật”.

 Nghĩa: 

“Ôi! Một ngày đã trôi qua rồi,
Mạng sống theo đó mà giảm dần
Như cá ở ao cạn nước 
Có gì vui đâu
Đại chúng nên cần tinh tấn
Như cứu lửa cháy trên đầu
Luôn nhớ nghĩ vô thường
Chớ nên phóng dật”.

Đại đức giảng sư đã nhắc nhở đại chúng: Dù là xuất gia hay tại gia, con đường duy nhất để tránh được “thân  người khó được” là con đường tu thân tích đức, là thực hiện những phương pháp tu tập đã được đức Phật chỉ dạy cho chúng ta con đường chuyển hóa tâm thức nhằm giải thoát hết thảy chúng sinh hữu tình từ trạng thái đau khổ đến trạng thái giác ngộ. 

Quảng Ấn
Quảng Ấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z