Phật Giáo

Khánh Hòa: Khóa tu Thọ bát quan trai tại chùa Nghĩa Hương

Thứ năm, 12/04/2015 | 08:42

Ngày 11/05/2015 (23/02/Ất Mùi) chùa Nghĩa Hương, tại số 43 đường Trần Bình Trọng, P.Phước Tiến, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức khóa tu thọ bát quan trai lần thứ hai năm Ất Mùi.

Đại lão HT.Thích Trí Tâm- chứng minh Khóa tu Thọ bát quan trai chùa Nghĩa Hương Nha Trang
Khóa tu dưới sự chứng minh của Đại lão HT.Thích Trí Tâm - thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; ĐĐ.Thích Thiện Quang - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh - Trụ trì chùa Nghĩa Hương: Giới sư truyền giới; ĐĐ.Thích Thiện Pháp: Giảng sư và đông đảo phật tử tham dự.
ĐĐ.Thích Thiện Quang - Trú trì chùa Nghĩa Hương: truyền giới sư
Sau khi đảnh lễ Tam bảo, lạy sám hối, ĐĐ.Giới sư Thích Thiện Quang đã thực hiện truyền giới theo nghi thức truyền thống và giảng giải ý nghĩa bát quan trai giới. Theo đó, bát quan trai giới là một phép tu của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ). Chữ "Quan" là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. "Bát quan trai giới" là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 giờ đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi: 1. Không được sát sanh;  2. Không được trộm cướp; 3. Không được dâm dục;  4. Không được nói dối.; 5. Không được uống rượu;  6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát;  7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ; 8. Không được ăn quá giờ Ngọ.
ĐĐ.Thích Thiện Pháp giảng sư
Đạo tràng thanh tịnh lắng nghe lời giới sư  truyền giới 8 giới và tuyên hứa trước giới sư nguyện thọ trì và giữ gìn bát quan trai giới. Tiếp theo lễ thọ giới là khóa lễ tụng kinh Phổ môn. Lễ cúng ngọ, cúng quá đường, thọ trai chánh niệm, niệm Phật hồi hướng. Buồi chiều sau khóa lễ tụng kinh, niệm Phật, kinh hành. ĐĐ.Giảng sư Thích Thiện pháp chia sẻ pháp thoại phương pháp tu học của người Phật tử thọ bát quan trai, giảng giải ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Dược Sự Lưu ly Quang Vương Như Lai có liên hệ với Bát quan trai giới và khuyến tấn Phật  tử tinh thấn tu học tụng kinh, niệm Phật, cầu giải thoat. 

Phật tử trang nghiêm thọ trì Bát quan trai giới
Cúng quá đường - Thọ trai chánh niệm

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z