Phật Giáo

Khánh Hòa: Lễ Bố tát tập trung mùa An cư Kiết hạ PL.2560

Thứ năm, 03/08/2016 | 16:49

Sáng 30/6/Bính Thân (02/08/2016) tại Trường hạ chùa Long  Sơn (Tp.Nha Trang), Chư tôn đức tăng đã làm lễ Bố tát – Yết  ma sám hối và lễ cúng dường Trai tăng mùa An cư Kiết hạ PL.2560 - 2016.

Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật
Chứng minh có Đại lão HT.Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Đại lão HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM; Đại lão HT.Thích Như Ý, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Liễu Pháp, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Chư tôn đức tăng BTS GHPGVN tỉnh, Ban Giám hiệu, tăng sinh Trường TCPH Khánh Hòa; Chư tôn đức tăng các  tự, viện, tịnh xá, tịnh thất tại thành phố Nha Trang.
Chư tôn đức tác pháp sám hối
Mùa An cư Kiết hạ PL.2560 - 2016, Khánh Hòa có 929  hành giả tham dự, trong đó Tỳ kheo 439 vị, Tỳ kheo ni 268 vị, Sa di 114 vị, Sa di ni 542vị và Thức xoa 57 vị. 
Chư tôn đức trang nghiêm thạnh tinh làm lễ Bố tát
Lễ Bố tát được thực hiên theo nghi lễ Phật giáo truyền thống, Chư tôn Hòa thương chứng minh niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên luật sư thuyết giới, tác pháp Yết ma, sám hối, tụng luật. 
Hòa thượng Tuyên luật sư thuyết giới
Bố - tát tập trung là một trong những sinh hoạt Tăng già truyền thống được khởi xướng và duy trì liên tục trong nhiều chục năm qua tại Khánh Hòa vào các ngày 30 (29, nếu là tháng thiếu) và ngày 14 Âm lịch. Sau thời Bố-tát, nghe giới, thuyết giới, tác pháp yết ma sám hối chư Tăng vân tập quá đường, và kinh hành trong tinh thần hòa hợp, trang nghiêm.

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z