Phật Giáo

Khánh Hòa: Lễ hội Quán Thế Âm tại chùa Linh Thứu

Thứ năm, 21/03/2014 | 10:30

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 19/02/Giáp Ngọ (19/03/2014) Lễ hội Quán Thế Âm Bồ tát đã được tổ chức tại chùa Linh Thứu, số 171 đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, Tp.Nha Trang kính mừng ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm.

 Thượng tọa trụ trì và Chánh Đi diện Ban Hộ tự niệm hương bạch Phật
Lễ hội Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Linh Thứu tổ chức theo nghi lễ truyền thống Phật giáo: lễ niêm hương, bạch Phật, lễ Khai Kinh, cúng ngọ, lễ tiến Tổ, tiến linh, tiểu thí cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cầu nguyện quốc thái dân an. 

Tại lễ hội TT.Thích Quảng Tâm đã chia sẻ mục đích, ý nghĩa, lễ hội Quán Thế Âm và Lạy ngũ bách danh kinh, trì chú Đại Bi, sách tấn phật tử tinh tấn tu học và nhớ tham dự lễ hội vào ngày 19/06 và 19/09.

Đặc biệt chương trình lễ hội Quán Thế Âm tại chùa Linh Thứu là lễ Ngũ bách danh kinh, mỗi danh hiệu Phật lạy một lạy, mỗi khóa lễ lạy 500 lạy và trì 108 lần chú Đại Bi. Lễ hội được chia làm ba thời: Khóa lễ buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. 

Đến chùa Linh Thứu trong ngày lễ hội Quán Thế Âm, chật kín cả người tại Chính điện, Tổ đường, trước lễ đài Quán Thế Âm lộ thiên, và cả trước sân chùa, không ai bảo ai, mỗi người tràng lam trang nghiêm, lắng lọng thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật, lạy Phật cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu âm siêu dương thái.
 TT.Thích Quảng Tâm nêu mục đích, ý nghĩa lễ hội Quán Thế Âm
 
 Đông đảo phật tử niệm Phật lạy Ngũ bạch danh kinh và trì chú Đại Bi

Trí Bửu

Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z