Phật Giáo

Khánh Hòa: Lễ húy kỵ lần thứ 16 cố Ni trưởng Thích Nữ Như Tín

Thứ năm, 24/03/2015 | 08:33

Sáng ngày 04/02/Ất Mùi (23/03/2015), Ni chúng chùa Phú Quang (xã Ninh Ích, Ninh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 16 cố Ni trưởng Thích Nữ Như Tín, Quản sự Tổ đình Vạn Thạnh (Tp.Nha Trang)

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Ngộ Tánh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa; HT.Thích Trừng Giác, viện chủ chùa Linh Phong; TT.Thích Trừng Thi, viện chủ chùa Tòng Lâm Lô Sơn, Chư tôn đức tăn, ni trú xứ các tự viện, tịnh thất Niệm Phật đường và đông đảo phật tử trong tỉnh Khánh Hòa tham dự.
 
Sau khi Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật và đảnh lễ tam bảo, cúng ngọ, cúng tiến giác linh, chư hương kinh tiền bối hữu công, chư hương linh ký linh ký tự, Sư cô Thích Nữ Diệu An trụ trì chùa Phú Quang đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Như Tín.
 
Theo đó, Ni trưởng thế danh là Lê Thị Nhạn, sinh trưởng trong gia đình kính tín Tam bảo tại Phú Yên, năm 18 tuổi xuất gia tại Tổ đình Vạn Thạnh với cố Ni trưởng Thích Nữ Như Hoa. Trên bước đường hành đạo, trong  thời điểm đất nước còn khó khăn, cố Ni trưởng cùng với một số tăng ni nấu xì dầu hiệu Lá Bồ Đề để đóng góp tịnh tài nuôi học tăng đang tu học ở Viện Hải Đức Nha Trang, cố Ni trưởng đã dìu dắt các cháu trong gia tộc bước vào lộ trình giải thoát, hiện nay là TT.Thích Tâm Hòa trú xứ chùa Pháp Vân (Canada). 

Với 59 năm trụ thế, 28 năm hành đạo của mình, cố Ni trưởng mãi là bậc mô phạm của hàng ni chúng tỉnh Khánh Hòa.
 
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích trừng Giác đã ban đạo từ, Hoà thượng sách tấn đến Sư cô Thích Nữ Diệu An và ni chúng chùa Phú Quang luôn tinh cần tinh tấn trên lộ trình thượng cầu hạ hoá đồng thời mong rằng chùa Phú Quang sẽ là nơi để cho đông đảo phật tử về tu học và trau dồi Phật pháp nhất là góp phần vào việc hình thành nhân cách con người và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân lễ húy kỵ của Ni sư bổn sư, Ni chúng chùa Phú Quang  ã tùng duyên tiến hành lễ tạ ơn tam bảo và khánh tạ Trai đường bằng nguồn kinh phí của phật tử xa gần, đặc biệt là gia đình ông bà Victor Anderson ở Los Angeles, California đã phát tâm cúng dường tịnh tài xây dựng Chánh điện và Trai đường.
 
Lễ húy kỵ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Tín đã khép lại sau chương trình tác pháp cúng dường trai tăng của Ni chúng và ban Hộ tự chùa Phú Quang.
 
Buổi chiều cùng ngày, chùa Phú Quang đã thiết lễ cúng thí thực cầu nguyện âm siêu dương thái.

Quảng Ấn
Quảng Ấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z