Phật Giáo

Khánh Hòa: Lễ Húy nhật lần thứ 23 HT.Thích Trừng San

Thứ năm, 07/12/2014 | 18:53

Trong hai ngày 15 và 16/01/Giáp Ngọ (06 và 07/12/2014), HT.Thích Minh Châu, trụ trì Phật Học Viện Hải Đức (chùa Hải Đức), Tp.Nha Trang, và môn đồ đệ tử chùa Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 23 HT.Thích Trừng San, Giám sự Phật Học viện Hải Đức Nha Trang, Giám viện Phật học viện Sơ đẳng Linh Sơn, nguyên trụ trì chùa Diên Thọ (Diên Khánh) 

Chứng minh và tham dự có chư Tôn Đức BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: HT.Thích Minh Châu, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và chư tôn đức tăng, ni trong BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức tăng, ni BTS GHPGVN huyện Diên Khánh, môn đồ đệ tử cùng đông đảo phật tử tham dự. 

Lễ huý nhật HT.Thích Trừng San thực hiện theo nghi lễ truyền thống Phật giáo, Lễ niêm hương, bạch Phật, khai kinh, cúng ngọ, lễ tiến giác linh Tổ  và lễ trai tăng cúng dường.
Pháp tướng HT.Thích Trừng San
Theo thư tịch Phật Học viện Trung Phần, Hải Đức (Nha Trang), HT. Thích Trừng San, tự Minh Hiền, hiệu Hải Tuệ, nối pháp đời thứ 42 dòng Lâm Tế Liễu Quán.

Năm lên 8 tuổi, được song thân cho xuất gia học đạo với Hòa thượng Phổ Hiện, tại chùa Khánh Long, Diên Khánh. Sau khi Bổn sư viên tịch, Ngài y chỉ với Hòa thượng Chánh Ký, kế vị trụ trì chùa Khánh Long. Năm 1943 được y chỉ sư gửi đến thọ giáo với Hòa thượng Bích Không, trụ trì chùa Hải Đức (Nha Trang). Năm 1945 Ngài tham gia Mặt trận Việt Minh, bị Pháp bắt giam tại ngục Kon- Tum suốt 7 năm. Năm 1953, từ ngục tù Kon-Tum trở về, Ngài tiếp tục theo học tại Tăng học đường Nha Trang ở chùa Long Sơn.

Năm 1956, Phật Học viện Trung phần Nha Trang ra đời, Hòa thượng là một trong những thành viên đầu tiên của Phật học viện và gắn bó với Phật học viện cho đến cuối đời.

Năm Ất Tỵ 1965, Ngài cầu pháp với Hòa thượng Thích Trí Thủ, Giám viện Phật Học viện Hải Đức, Nha Trang, được ban cho pháp hiệu là Hải Tuệ và được truyền bài kệ phú pháp:

 “Hải tánh nan tư nghì 
Thừa đương nhân tự tri 
Không hoa do nhãn ế 
Sanh, Phật tất giai phi".

Bàn Tổ tại chùa Hải Đức Nha Trang
Cũng vào năm này 1965, Giáo hội thống nhất cơ cấu tổ chức Phật Học viện toàn quốc, Ngài được đề cử giữ chức vụ Giám sự Phật Học viện Hải Đức, Nha Trang. Đồng thời, Ngài được mời giữ chức Giám viện Phật Học viện Sơ đẳng Linh Sơn, Chùa Linh Sơn Pháp Bảo ,  xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang.

Năm Kỷ Dậu 1969, Ngài chứng minh sáng lập “ Y Vương Niệm Phật Đường ” tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Năm Canh Tuất 1970, Ngài kiêm nhiệm trụ trì Chùa Diên Thọ, trụ sở Giáo hội Phật giáo huyện Diên Khánh, và chùa Linh Phong – Nha Trang.

Năm 1974, Viện Cao đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang ra đời. Hòa thượng được Giáo hội cung cử vào Ban Giám viện, giữ chức vụ Giám sự Phật Học viện.

Năm Nhâm Tuất 1982, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Ngài được đề cử giữ chức Ủy viên Tăng sự trong BTS tỉnh hội Phật giáo tỉnh Phú Khánh cho đến đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ I năm 1991 (sau khi tách tỉnh).
Đại hùng Bửu điện chùa Hải Đức Nha Trang
Hòa thượng viên tịch ngày 16 tháng 10 năm Tân Mùi (22-11-1991) tại Viện Cao Đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang, thọ thế 70 năm, với 35 hạ lạp.
Chư Tôn đức tham dự lễ Húy nhật HT Thích Trừng San
Lễ tưởng niệm HT.Thích Trừng San, Giám sự Phật học viện Hải Đức, nguyên trụ trì chùa Diên Thọ khép lại sau phần lễ Trai tăng cúng dường nguyện cầu quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái.
Chùa Hải Đức Nha Trang (Khánh Hòa)

Trí Bửu, tháng 12.2014

Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z