Phật Giáo

Khánh Hòa: Pháp hội Dược Sư chùa Linh Thứu

Thứ năm, 24/10/2014 | 13:52

Tối ngày 30/09/Giáp Ngọ (23/10/2014) Pháp hội Dược Sư tại chùa Linh Thứu - Nha Trang - Khánh Hòa đã tổ chức Đêm hội Hoa đăng, hoàn kinh sau 3 ngày từ 27 đến 29/09/Giáp Ngọ, Khai kinh, tụng kinh Dược Sư, nhân vía Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

TT.Thích Quảng Tâm và Ban Đại diện chùa Linh Thứu Nha Trang 

Pháp hội Dược Sư dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Quảng Tâm - Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Linh Thứu, Ban Đại diện, đạo tràng niệm Phật và khoảng 300 phật tử tham dự.

TT.Thích Quảng Tâm chia sẻ về mục đích ý nghĩa Pháp hội Dược Sư
Thượng tọa Thích Quảng Tâm đã chia sẻ mục đích ý nghĩa Pháp hội Dược Sư, Phật Dược Sư nghĩa là "vị Phật thầy thuốc", còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đại Y Vương Phật do bổn nguyện của Ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía Đông là cõi Tịnh Lưu ly. Tranh tượng của vị Phật này được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.
TT.Thích Quảng Tâm khuyến tấn phật tử chuyên trì tụng kinh Dược Sư

Thượng tọa khuyến tấn phật tử tụng kinh Dược Sư, hướng dẫn đạo tràng niệm Phật, kinh hành, niệm danh hiệu “Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật”. Lễ truyền đăng, hàng nghìn ngọn hoa đăng rực sáng lung linh, hòa cùng nhịp khánh, tiếng mõ và âm thanh niệm Phật trầm hùng. Đêm Hoa đăng cầu nguyện quôc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu âm siêu dương thái. 

TT.Thích Quảng Tâm hướng dẫn phật tử niệm Phật, kinh hành Pháp hội Dược Sư
Phật tử trang nghiêm niệm Phật Nam mô Dược Sư Lưu ly Quang Vương Phật và kinh hành

Trí Bửu


Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z