Phật Giáo

Khánh Hòa: Pháp hội Ngũ Bách danh tại chùa Linh Thứu và chùa Linh Sơn Pháp Ấn

Thứ năm, 12/10/2014 | 09:00

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 19/9/Giáp Ngọ (12/10/2014) Lễ hội Quán Thế Âm Bồ tát đã được tổ chức tại chùa Linh Thứu, số 171 đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa kính mừng ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Quảng Tâm trụ trì chùa Linh Thứu, Ban Đại diện. đạo tràng niệm Phật và khoảng 400 phật tử tham dự. 
 Thành kính đảnh lễ Ngũ bách danh
Lễ hội Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Linh Thứu tổ chức theo nghi lễ truyền thống Phật giáo: lễ niêm hương, bạch Phật, Khai kinh, Lạy Ngũ bach danh kinh, trì 108 biến chú Đại bi, cúng ngọ, tiểu thí cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cầu nguyện quốc thái dân an.  

Ấn tượng của lễ hội Quán Thế Âm tại chùa Linh Thứu là lễ Ngũ bách danh kinh, mỗi danh hiệu Phật lạy một lạy, mỗi khóa lễ lạy 500 lạy và trì 108 lần chú Đại Bi sau đó hồi hướng. Lễ hội trong một ngày được chia làm ba thời: Khóa lễ buổi sáng, khóa lễ  buổi trưa và khóa lễ buổi tối.

Đến chùa Linh Thứu trong ngày lễ hội Quán Thế Âm 19-9, chật kín cả người tại Chính điện, Tổ đường, trước lễ đài Quán Thế Âm lộ thiên, và cả trước sân chùa, không ai bảo ai, mỗi người tràng lam trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật, lạy Phật cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu âm siêu dương thái, cầu nguyện tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình đều trọn hành Phật đạo.

Trí Bửu - Ủy viên Ban TTTT T.Ư GHPGVN

Pháp hội lễ lạy Ngũ Bách Danh tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn

Nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tối ngày 11-10 (18-9 Giáp Ngọ), thượng tọa Thích Minh Tâm, trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Cam Lâm, Khánh Hòa) cùng Ban hộ tự đã tổ chức cho hơn 700 phật tử trì tụng Đại Bi thần chú và lễ lạy Ngũ Bách Danh.
 

Trước khi vào khóa lễ, thượng tọa trụ trì đã nêu lại hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, Ngài luôn luôn lắng nghe nơi nào có chúng sanh đau khổ để cứu độ. Sỡ dĩ Ngài có thể nghe được tất cả các các âm thanh kêu cứu của chúng sanh vì tâm Ngài thanh tịnh do vậy tất cả phật tử phải giữ thân tâm mình thật thanh tịnh để cảm ứng đến Ngài. Tất cả công đức trì tụng và lễ lạy sẽ hồi hướng cầu nguyện cho việc trùng tu xây dựng chánh điện chùa sớm được thành tựu.

Đại chúng trang nghiêm đem hết thân tâm của mình để trì tụng, âm vang của Đại Bi thần chú đã lan rộng cả vùng đồi núi thôn Khánh Thành, xã Suối Cát trong đêm thanh vắng tạo nên sự màu nhiệm thiêng liêng làm xúc động lòng người.

3 giờ sáng ngày 12-10 (19-9), đại chúng thực hành khóa lễ lạy Ngũ Bách Danh. Dưới sự xướng lễ của thượng tọa trụ trì: “Nam mô Cầu Phật Lập Thệ Như Sở Nguyện Dõng Xuất Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.” (niệm thứ 6), sau tiếng chuông tất cả đại chúng đồng niệm “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ khóa lễ lạy Ngũ Bách Danh đã hoàn mãn trong niềm hỷ lạc vô biên.

Quảng Ấn

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z