Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Chủ nhật, 03/05/2015, 15:57 PM

Khánh Hòa: Tổ chức Tiểu Giới đàn

Trong 2 ngày 14 và 15/03/Ất Mùi (02 và 03/05/2015) tại Chùa Long Sơn, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa  đã  tổ chức Tiểu Giới đàn Khánh Hòa.

Đại lão HT.Thích Trí Tâm đăng đàn truyền giới cho giới tử Tiểu Giới đàn Khánh Hòa

Hội đồng thập sư Tăng gồm:

- Đàn đầu Hòa thượng: Phó Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Bình;

- Yết ma A Xà Lê Sư: Đại lão HT.Thích Trí Tâm, Trưởng Ban Nghi Lễ T.Ư GHPGVN;

- Giáo thọ A Xà Lê Sư: HT.Thích Tịnh Nghiêm;

- Tuyên Luật sư: HT.Thích Minh Thông;

+ Thất chứng sư: HT.Thích Như Ý, HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Quảng Thiện, HT.Thích Giác Dũng, HT.Thích Nhuận Thông, TT.Thích Trừng Thi, TT.Thích Thiện Tấn;

+ Dẫn thỉnh sư: TT.Thích Tâm Ân, TT.Thích Đức Thành;

Hội đồng thập sư Tăng đăng đàn truyền giới tại giới trường - chính điện chùa Long Sơn Nha Trang

Hội đồng thập sư Ni gồm:

- Đàn đầu: Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phương

- Yết ma:  Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như

- Giáo thọ: Ni trưởng Thích Nữ Như Minh

+ Thất chứng sư: NT.Thích Nữ Diệu Nguyện, NT.Thích Nữ Minh Liễu, NT.Thích Nữ Thông Thuận, NT.Thích Nữ Diệu Đức, NT.Thích Nữ Chất Liên, NT.Thích Nữ Diệu Vân, NT.Thích Nữ Minh Hiền;

+ Dẫn thỉnh sư: Ni trưởng Thích Nữ Như Trang, Ni sư Thích Nữ Thông Hiền, Ni sư Thích Nữ Như Trí, Ni sư Thích Nữ Diệu Hạnh;
Toàn thể giới tử vân tập tai chánh điện chùa Long Sơn Nha Trang

Năm nay, Tiểu Giói đàn Khánh Hòa có 144 giới tử phát nguyện thọ giới.

Trong đó, giới tử thọ giới Sa Di có 59; giới tử thọ giới Thức xoa có 56 và giới tử thọ Sa Di Ni có 29 giới tử, thuộc các dơn vị  thành phố Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh, Cam Lâm và giới tử ngoài tỉnh phát nguyện thọ giới.

Khảo hạch giới tử Tăng

Chiều ngày 14/03/Ất Mùi (02/05/2015) Ban Kiến đàn đã tập trung giới tử kiểm điện, trao phù hiệu và tổ chức Khảo hạch kinh, luật, luận, dưới sự Chứng minh của Hòa thượng Tuyên Luật sư Thích Minh Thông, chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và giáo thọ Trường TCPH Khánh Hòa, tiếp theo là Khai đạo giới tử, lễ Sám hối và tụng Luật…
Khảo hạch giới tử Ni
Khảo hạch giới tử Khất sĩ

Sáng nay, 15.03.Ất Mùi (03.5.2015) Thỉnh sư đăng đàn truyền giới. Truyền giới cho giới tử Tăng tại chánh điện chùa Long Sơn Nha Trang; truyền giới cho giới tử Ni tại Ni viên Diệu Quang,  Nha Trang.

Khai đạo giới tử 
Ni viện Diệu Quang nơi Hội đồng thập sư Ni đăng đàn truyền giới cho giới tử Ni
Giới tử thanh tịnh, trang nghiêm vào giới trường -  chánh điện chùa Long Sơn Nha Trang
Hòa thượng Tuyên Luật sư quan sát giới tử

Trí Bửu

TIN LIÊN QUAN

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Phật sự địa phương 16:13 24/02/2020

Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa.

Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn

Phật sự địa phương 16:00 24/02/2020

Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết.

Đạo Phật và con đường dấn thân

Phật sự địa phương 15:30 24/02/2020

Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ta gọi bây giờ, mà là một con đường sáng để phá tan tối tăm mờ mịt, là một phương pháp giáo dục nhân cách sống đạo đức, từ bi và trí tuệ, giúp cho mọi người tự tin chính mình làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng thần linh thượng đế.

Dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Phật sự địa phương 15:12 24/02/2020

“Người đàn ông tốt bụng” là cách gọi thân thương mà bà con nghèo dành cho anh Cao Văn Kha (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, An Giang).