Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ ba, 24/03/2015, 15:57 PM

Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương khai đàn Pháp hội Dược sư

Đã 3 năm qua, từ ngày mùng 01 đến ngày 07 tháng Hai Âm lịch tại Tổ đình Nghĩa Phương (Khánh Hòa), chư tăng tổ chức Khai đàn Pháp hội Dược Sư.


Từ Đàn Pháp hội Dược Sư Thất Châu năm Quý Tỵ (2013) dưới sự Chứng minh của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Chánh Kế- thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng- bậc tôn túc của Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương; Đại lão HT.Thích Trí Tâm- thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Chư tôn đức tăng, ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chư Tôn đức tăng, ni Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng đông đảo phật tử tham dự.

Đến Đàn Pháp hội Dược Sư năm Ất Mùi (2015), phật tử khắp các nơi tề tựu về chùa tham dự Khóa lễ tụng kinh Dược Sư đông đủ. Mọi người tràng lam trang nghiêm, kẻ trước người sau, trật tự, im lặng. Chánh điện, chung quanh Bảo tháp Xá Lợi, giảng đường, chật kín người. Thật ấn tượng sau các Khóa lễ tụng kinh Dược Sư  trong lòng mỗi người con Phật có những cảm nhận vô cùng an lạc từ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
1.- Nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng đặng đạo Chánh đẳng Chánh giác thân Ta có hào quang  sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới. khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám mươi món tùy hình trang nghiêm như thân của Ta vậy.

2- Nguyện thứ hai:  Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề thân Ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vừng nhật nguyệt. Chúng sanh trongcoix u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. 

3- Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng tuệ giác phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, chứ không để cho ai phải chịu sự thiếu thốn. 

4- Nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu chúng hữu tình tu theo tà đạo thì Ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ đề, hoặc có  những người tu hành theo hạnh Thinh Văn, Độc giác thì Ta cũng lấy pháp Đại Thừa mà dạy bảo cho họ. 

5- Nguyện thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của Ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu Ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác kiến. Ta nhiếp dẫn họ về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ tát đặng mau chứng đạo Chánh đẳng Bồ đề. 

6- Nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ khao, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lác hủi, điên cuồng; chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa.
49 ngọn đèn tại Đàn Dược Sư luôn luôn sáng suốt 7 ngày đêm
7- Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu Ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả Vô thượng Bồ đề.

8- Nguyện thứ tám: Ta nguyện  đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thấn ấy mà hể nghe danh hiệu Ta rồi thí tất cả đều được chuyển thân nữ thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả Vô thượng Bồ đề. 

9- Nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề thì khiến cho những hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến. Ta nhiếp dẫn họ về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ tát đặng mau chứng đạo Chánh đẳng Bồ đề.

10- Nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luât nhà vua gia tội phải xiềng xích, đánh đập hoặc bị giam giữu trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bứt rứt, hễ  nghe danh hiệu Ta thì nhờ oai lực thần phước đức của Ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy. 

11- Nguyện thứ mười một: Ta nguyện  đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tìm món ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu Ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết Ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau Ta mới đem pháp vị nhiệm màu, kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. 

12- Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh giãi dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu Ta mà chuyên niệm thọ trì thì Ta khiến cho được như ý muốn: Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các món bảo vệt trang nghiêm, nào tràng hoa phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả.
Hơn 300 phật tử tràng lam trang nghiêm tham dự Khóa lễ tụng kinh Dược Sư
Sau khóa lễ tụng kinh Dược Sư, mỗi phật tử được quý Thầy tặng một chai nước lọc đã dâng cúng tại Đàn Pháp hội Dược Sư và nhắc nhở nhau hôm sau gặp lại. Ấn tượng hơn cả là tại Đàn Dược Sư 49 ngọn đèn được quý phật tử thay nhau cúng dường thắp sáng suốt cả bảy ngày đêm gợi nhớ lại câu chuyện Đêm Hội Hoa đăng với “Cây đèn kỳ lạ” của những ngày Đức Thế tôn còn tại thế mà đặc biệt là câu chuyện bà lão hành khất cúng dường đức Phật chỉ 2 đồng tiền dầu nhưng kỳ diệu thay ngọn đèn dầu của bà lão sáng mãi không tắt, như tấm lòng chân thành kính tín đức Phật của bà lão “Nếu quả thật sau này con sẽ được giáo ngộ như lòng con mong muốn hôm nay, thì số dầu ít ỏi này cũng làm cho cây đèn này sáng mãi không tắt".
Phật tử trang nghiệm tham dự Khóa lễ tụng kinh Dược Sư

Trí Bửu

TIN LIÊN QUAN

Chết do tai nạn sẽ tái sinh về đâu?

Phật sự địa phương 15:58 27/02/2020

Sinh thuận, tử an là một phước báo lớn của con người. Một khi chưa biết nghiệp duyên của mình sẽ chết bình an hay bất an thì hãy cố gắng tu tập các thiện pháp. Sự chuẩn bị này sẽ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa cho đời sống hiện tại và cả những cái chết bất ngờ, nếu có, ở tương lai.

Đôi điều về ý nghĩa của câu 'Nhất lý thông, vạn lý minh'

Phật sự địa phương 15:19 27/02/2020

Chúng ta thấy tùy căn cơ, đạo tràng này, Phật tử nọ chăm chăm tạng kinh nhất định nay trì chú, hay thiền hay theo pháp môn niệm Phật...Hết thảy đều được Phật bảo đảm rằng cuối cùng cũng "đến La Mã", nhận chân ánh sáng giải thoát, cũng đúng câu "Nhất lý ..".

Tình thương là hiến tặng

Phật sự địa phương 15:19 27/02/2020

Có bao giờ ta tự hỏi vì sao ta lại thương người ấy không? Vì họ dễ thương ư? Ồ, như vậy là ta chỉ đến để hưởng cái dễ thương ấy chứ ta đâu có thương. Điều đó thì ai cũng làm được, người nào cũng có thể thương một người dễ thương kia mà!

2 ca nhiễm Covid - 19 tại Phúc Huệ Tịnh xá, Hồng Kông

Phật sự địa phương 14:43 27/02/2020

Giới chức y tế Hồng Kông xác nhận 2 ca nhiễm mới virus Corona (SARS-CoV) gây dịch COVID-19 vào ngày 25.2 là có liên quan đến nhóm 6 bệnh nhân nhiễm virus này sau khi đi cùng một ngôi chùa ở thành phố.