Phật Giáo

Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương Khai đàn Pháp hội Dược Sư

Thứ năm, 10/03/2016 | 15:27

19h, tối ngày 09/03/2016 (01/02/Bính Thân), tại Tổ đình Nghĩa Phương, Khánh Hòa đã diễn ra lễ Khai đàn Pháp hội Dược Sư. 

Đại lão HT.Thích Trí Tâm chứng minh niêm hương Khai đàn Pháp hội Dược Sư
Chứng minh có chư tôn Giáo phẩm Đại lão HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương; TT.Thích Thiện Tấn, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Bửu Phước: Chủ sám; ĐĐ.Thích Thiện Phước, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: Công văn và Ban Kinh sư chư tôn đức tăng trú xứ tại Tổ đình Nghĩa Phương cùng hơn 500 phật tử tham dự.
TT.Thích Thiện Tấn làm lễ sái tịnh
Lễ khai đàn Pháp Hội Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống: Đại lão HT.Thích Trí Tâm, chứng minh niêm hương, bạch Phât. TT.Thích Thiện Tấn, chủ sàm làm lễ sái tịnh, và Khai đàn Dược Sư mở đầu Pháp Hội Dược sư Tiêu tai Diên Thọ trong một tuần lễ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 2 Bính Thân (09 đến 15/03/2016).
Đông đảo phât tử tràng lam trang nghiêm tụng kinh Dược Sư
ĐĐ.Thích Thiện Pháp Chủ sám khóa lễ tụng kinh Dược Sư
Sau lễ niệm hương khai đàn, ĐĐ.Thích Thiện Pháp: chủ lễ đã cùng chư tôn đức tăng và phật tử tụng Kinh Dược sư. 

Tại Pháp hội, ĐĐ.Thích Thiện Phước đã chia sẻ mục đích ý nghĩa Pháp hội Dược Sư. Theo đó,  Phật Dược Sư nghĩa là "Vị Phật thầy thuốc", còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đại Y Vương Phật, do 12 bổn nguyện của Ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía Đông là cõi Tịnh Lưu Ly.

Sau đó,  hằng ngày từ mùng 2 đến mùng 7 đều có khóa lễ tụng Kinh Dược Sư, lễ phóng sinh, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, lễ Tiểu thí âm linh, cô hồn, chiếc sĩ trận vong đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, cầu âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh, chúng hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo.
Đàn Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương ngày Khai Pháp hội

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z