Phật Giáo

Khánh Hòa: Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đảnh lễ Tổ, họp mặt đầu Xuân

Thứ năm, 05/02/2014 | 14:49

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức đảnh lễ Tổ, tri niệm công đức của chư vị Tổ sư tiền bối và Tổ sư Tông trưởng Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương.

Sáng ngày Mùng 6 Tết, Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đã tề tựu về Tổ đình Nghĩa Phương, số 2 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đảnh lễ Tổ và chúc Xuân HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ TƯ.GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Tông Phong Tổ đình Nghĩa Phương.

 Chư tôn đức Tăng, Ni Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương họp mặt đầu Xuân Giáp Ngọ

Chứng minh và tham dự có  HT.Thích Trí Tâm, HT.Thích Giác Ngộ và chư tôn đức Tăng Ni thuộc Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức đảnh lễ Tổ, tri niệm công đức của chư vị Tổ sư tiền bối và Tổ sư Tông trưởng Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương.

                      HT.Thích Trí Tâm, Trưởng Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương ban đạo từ

Ban đạo từ HT.Thích Trí Tâm đã tán thán công đức của chư Tôn đức Tăng Ni tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đã  truyền đăng tục diệm, kế thừa và phát triển làm cho Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang. Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư pháp thể khang an, Phật sự viên thành.

 Ảnh Lưu niệm Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đảnh lễ Tổ, họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ

Buổi lễ kết thúc sau phần chụp ảnh lưu niệm và triển khai Phật sự năm Giáp Ngọ của Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương.

                           TT.Thích Thiện Tấn, phát biểu tai buổi họp mặt đẫu Xuân
                                                        TT.Thích Trí Hải phát biểu

                                                        TT Thích Trí Tấn phát biểu
                                                       TT Thích Thiện Sanh phát biểu
                               Chư Tôn đức Ni tham dự đảnh lễ Tổ và họp mặt đầu Xuân

                                Chư Tôn đức Tăng tham dự đảnh lễ Tổ và Họp mặt đầu Xuân
                                               Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nguyện phát biểu
                                                TT.Thích Thiện Tấn phát biểu

Trí Bửu
Trí Bửu, Uv Ban Thông tin Truyền Thông TƯ. GHPGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z