Phật Giáo

Khánh Hòa: Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương họp mặt, lễ Tổ đầu năm

Thứ năm, 15/02/2016 | 07:06

Sáng mùng 6 Tết Bính Thân (13/02/2016), Tông phong tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang đã tề tựu về tổ đình đảnh lễ Tổ và chúc Xuân Đại lão HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương.


HT.Thích Trí Tâm cung tuyên tiểu sử và tri niệm cố HT.Thích Bích Lêm  Tông trưởng Tông phong
Sau nghi thức đảnh lễ Tổ, tri niệm công đức chư vị Tổ sư tiền bối, Tổ sư Tông trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương và chúc Xuân Đại lão HT.Thích Trí Tâm do TT.Thích Trí Tấn, Phó Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương chủ lễ.
TT.Thích Trí Tân phó Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương điều hành họp mặt Tông phong đầu năm
Tại buổi  lễ Đại lão HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã cung tuyên tiểu sử và tri niệm công đức Bổn sư - cố HT.Thích Bich Lâm, Phó Viện trưởng Viện Hoằng Đạo Giáo hội Phật giáo Cổ Truyền VN; Tông trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương bậc danh tăng thạc đức đã hoằng dương phật pháp,  đào tạo tăng tài phục vụ giáo hội và tông phong. 
TT.Thích Hành Tri chúc Tết Đại lão HT.Thích Trí Tâm và chư Tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương
Đại lão HT.Thích Trí Tâm đã tán thán công đức của chư tôn đức tăng, ni tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã truyền đăng tục diệm, kế thừa và phát triển đạo pháp làm cho tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang. Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đại chúng pháp thể khang an, phật sự viên thành.
Đại lão HT.Thích Trí Tân tán thán công đức chư Tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa  Phương
Buổi họp mặt đầu Xuân kết thúc sau phần triển khai phật sự của Tông phong Trong buổi họp mặt thắm tình đạo vị này, Đại lão HT.Thích Trí Tâm đã cung cử ĐĐ.Thích Thiện Phước, Thư ký Tông phong tổ đình Nghĩa Phương là người thừa kế trụ trì tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang.
Chư Tôn đức tăng, ni Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương họp mặt đầu năm Bính Thân
Chư Tôn đức tăng tông phong Tổ đình Nghĩa Phương họp mặt đảnh lễ Tổ, chúc Xuân đầu năm
TT.Thích Trí Tân dâng lời chúc Xuân Đại lão HT.Thích Trí Tâm Trưởng Tông phong
 Chư Tôn đức tăng, ni tông phong Tổ đình Nghĩa Phương dâng hương đảng lễ Tổ sư tiền bối

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z