Phật Giáo

Khánh Hòa: Trang nghiêm Tấn đàn Thập thiện và Bồ tát giới tại gia

Thứ năm, 22/10/2016 | 10:56

Sáng ngày 21/09/Bính Thân (21/10/2016) tại giới trường chùa Long Sơn (Tp.Nha Trang), 470 giới tử tại gia đã vân tập trang nghiêm cầu thỉnh Chư tôn đức Giới sư tấn đàn Bồ tát tại gia và Thập thiện.

 
Sau nghi thức niệm hương bạch Phật, chư tôn đức Giới sư đã đăng tọa truyền trao giới pháp đến giới tử thọ Bồ-tát giới 130 vị, thọ Thập thiện 340 vị. Chư Giới sư đã tuyên lời thỉnh cầu thọ giới, nghi thức sám hối và Yết ma truyền thọ mười thiện nghiệp cho hàng phật tử.


Mười thiện nghiệp là thân không phạm sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh; khẩu không nói láo, nói hai lưỡi, nói thô ác và mị ngữ; ý không để tham, sân và si chi phối.
 
Bồ tát giới gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh.
 
Toàn thể giới tử đã lắng lòng thanh tịnh lắng nghe Hòa thượng giáo thọ A-xà-lê truyền trao giới pháp, lãnh thọ những giới điều căn bản để làm nền tảng cho sự tiến tu.

Quảng Ấn
Quảng Ấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z