Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 24/10/2013, 13:55 PM

Khánh Hòa: Trọng thể khai mạc Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Trong niềm hoan hỉ vô biên của chư Tôn Đức Ban Kiến Đàn, chư Tôn Đức nhị bộ Hội Đồng Thập Sư cùng chư Tôn đức Tăng Ni, trong sự hộ trì của mười phương chư Phật, lịch đại Tổ sư; sau nhiều tháng chuẩn bị, vào lúc 07h00 ngày 19/09/Quý Tỵ (23/10/2013), Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức đã chính thức khai mạc tại Chánh điện chùa Long Sơn – Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Từ mờ sáng, các tiểu ban như Ban Thư ký, Ban trần thiết, Ban cung nghinh, Ban Âm thanh ánh sáng, Ban thị giả cùng các tiểu ban khác đã khẩn trương ổn định công tác của mình để chuẩn bị cho giờ phút khai mạc.

Đúng 6h00 sáng ngày 19/9/Quý Tỵ, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý phật tử khắp nơi lần lượt về đến chùa Long Sơn – Nha Trang, làm cho không khí chuẩn bị càng thêm nhộn nhịp hơn.
 
Dưới sự hướng dẫn của Ban Quản giới tử, các giới tử đã xếp hàng trang nghiêm để chuẩn bị cung nghinh Hội Đồng Thập sư nhị bộ. Đại đức Thích Nguyên Thành hướng dẫn Ban cung nghinh đã chuẩn bị chỉnh tề, vân tập về trước Phòng khách của Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Khánh hòa để chuẩn bị cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm lễ trường.
 
Đúng 07h00, sau tiếng niệm Phật hứa khả của chư Tôn đức Chứng minh, Chư Tôn đức Hội Đồng Thập sư nhị bộ, cùng với âm vang của ban lễ nhạc và chuông trống Bát nhã đã cung nghinh chư Tôn giáo Phẩm chứng minh, chư Tôn đức Hội Đồng Thập sư, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ trường.

Trước khi bước vào chương trình, Đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị và trang nghiêm dành phút mặc niệm tưởng nhớ công đức của Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ, chư tiền bối hữu công, chư thánh tử đạo.
 
Quang lâm chứng minh và tham dự trong lễ Khai mạc Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức có: HT. Thích Phước Thành - Thành Viên HĐCMTW-GHPGVN, Chứng minh BTSGHPGVN Tỉnh Bình Định, Viện chủ Tổ Đình Thiên Phước, Chứng Minh Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức (chứng minh tại chỗ); HT. Thích Thiện Bình - Phó Pháp chủ HĐCMTW-GHPGVN, Trưởng BTS-GHPGVN Tỉnh Khánh hòa, Chánh chủ Đàn Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức; HT. Thích Trí Tâm - Thành Viên HĐCMTW-GHPGVN, Trưởng Ban Nghi Lễ TW, Phó Trưởng Ban Trực BTS-GHPGVN Tỉnh Khánh hòa, Phó chủ đàn Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức; HT. Thích Như Ý - Thành Viên HĐCMTW-GHPGVN, Chứng minh  BTSGHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ đàn Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức; HT. Thích Tịnh Nghiêm - Chứng minh  BTSGHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ đàn Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức; HT. Thích Ngộ Tánh - Phó BTSGHPGVN Tỉnh KH, Phó Chủ đàn; HT. Thích Quảng Thiện - Phó BTS kiêm Trưởng Ban TTXH, Phó Chủ đàn HT. Thích Minh Thông - Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban GDTN Tỉnh Giáo hội Khánh hòa, Phó ban kiêm Tuyên Luật sư Đại giới đàn; HT. Thích Trí Viên - Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Tỉnh Giáo hội Khánh hòa, Phó ban kiêm Chánh chủ khảo Đại Giới đàn; HT. Thích Minh Châu - Phó BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ, Phó Chủ đàn; HT. Thích Ngộ Tịnh - Trưởng Ban Văn hóa PGKH, Phó Chủ đàn; TT. Thích Giác Phùng -Phó BTSGHPGVN Tỉnh KH, Phó Chủ đàn.

Về phía chư Ni, có Ni Trưởng Thích Nữ Lưu Phương, chứng minh Phân ban Ni Giới Khánh Hòa, Phó chủ đàn Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức; Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Như, Trưởng Phân ban Ni giới Khánh Hòa, Phó chủ đàn Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức; Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Nguyện, Phó Ban Trực Phân ban Ni giới Khánh Hòa, Ủy viên Ban Hóa chủ Đại Giới đàn; cùng chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, quý vị Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh hòa, Ban Trị sự các Huyện, Thị, Thành trong tỉnh, các Ban ngành trực thuộc BTS Tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Trung Cấp PHKH, Chư tôn đức Ni Phân Ban Ni giới Khánh Hòa, Chư tôn đức Tăng Ni trú trì các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường trong Tỉnh, cùng với 370 Tăng Ni giới tử và Quý phật tử xa gần quang lâm tham dự.

Sau lời tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Phó BTS GHPGVN Tỉnh Khánh hòa, Phó chủ đàn đã thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni Ban Kiến Đàn đọc Diễn văn khai mạc.

Trong diễn từ khai mạc, Hòa Thượng nhấn mạnh: “Giới luật còn là Phật pháp còn. Người xuất gia không thể không thọ trì giới luật. Đồng thời, việc Đại Giới đàn được mang Tôn hiệu Bồ Tát Quảng Đức là nhằm mục đích Tưởng niệm và học theo tinh thần Bi, Trí, Dũng của Ngài để làm định hướng cho sự tu tập và phụng sự chúng sanh ”.

Thay mặt Ban kiến đàn, ĐĐ.Thích Thiện Phước, Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn phòng BTS - GHPGVN tỉnh Khánh hòa, Thư ký Ban kiến đàn trình bày báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn và tổng số giới tử. 
 
Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức không những tiếp nhận các Giới tử trong tỉnh mà còn có các Tỉnh thành lân cận như Phú Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, ĐắcLắc, Đắc Nông cần cầu thọ giới với tổng số 370 giới tử xuất gia. Trong đó: Tỳ kheo: 93 vị, Tỳ kheo ni: 42 vị, Thức xoa: 44 vị, Sa di: 113 vị, Sa di Ni: 78 vị. Giới tử tại gia thọ Thập thiện và Bồ tát gồm: 923 vị; Thập thiện 705 vị, Bồ tát 118 vị.

Sau bản báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn, Thượng Tọa Thích Tâm Thọ, Ủy Viên Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh, công văn Đại Giới đàn, cung an chức sự cung thỉnh Hội Đồng Thập Sư. Đại Giới đàn nhất tâm cung thỉnh:

- Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phước Thành: ngôi vị Chứng Minh Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức.
- Hòa Thượng Thích Thiện Bình: ngôi vị Đàn đầu Hòa Thượng
- Hòa Thượng Thích Trí Tâm: ngôi vị Yết ma A xà lê
- Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm, Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh: ngôi vị Giáo thọ A xà lê

Ni sư Thích Nữ Diệu Hạnh đối trước chư Tôn đức làm lễ cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni. Theo đó, Thập sư Ni được cung thỉnh như sau:

- Ni Trưởng TN. Lưu Phương: ngôi vị Đàn đầu Hòa Thượng
- Ni Trưởng TN. Huệ Như: ngôi vị Yết ma A xà lê
- Ni Trưởng TN. Như Minh: ngôi vị Giáo thọ

Hòa thượng Thích Trí Tâm - Phó Ban kiến đàn đã thay mặt Hòa thượng chứng minh ban lời đạo từ. Trong lời Đạo từ Hòa thượng đã tán thán công đức của Hội Đồng Thập sư nhị bộ, của chư Tôn đức Tăng Ni Ban Kiến đàn, và chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các Tự, Viện… đã nhiệt tình ủng hộ cho việc Tổ chức Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức hôm nay.
 
Hòa thượng khẳng định: “Việc tổ chức Đại giới đàn cho các giới tử thọ giới là một việc vô cùng quan trọng của GHPGVN nói chung và của Phật giáo Khánh hòa nói riêng. Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức hôm nay, lại một lần nữa đánh dấu một quá trình phát triển và duy trì Phật sự tại Tỉnh nhà. Và Hòa thượng ân cần nhắc nhỡ các giới tử sau khi đắc giới rồi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tu và việc học, cần phải có tinh thần dấn thân phục vụ, góp phần xây dựng xã hội trong ý nghĩa tốt đạo đẹp đời, làm xứng đáng với Tôn hiệu của Giới đàn mang tên Bồ Tát Quảng Đức, bậc Long tượng của Phật giáo tỉnh nhà”.

Lễ khai mạc Đại Giới đàn được hoàn mãn trong niềm hân hoan của chư Tôn đức và các giới tử. Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Phó Ban Trị sự, Phó chủ đàn Đại Giới đàn thay mặt Ban kiến đàn đọc lời cảm tạ.

Sau lễ khai mạc, Hội Đồng Thập sự Tăng tiếp tục bố đàn kiết giới tại Giới trường chùa Long Sơn. Hội Đồng Thập sư Ni trở về bố đàn kiết giới tại Ni Viện Diệu Quang.
                       

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

HomeAZ 23/09/2020, 17:20

Tượng Phật Bà Quan Âm ngày nay được điêu khắc dưới nhiều hình dạng khác nhau như: mẫu tượng gỗ Quan Âm bồ tát với Rồng, gậy như ý, bình cam lộ,…Mỗi hình dáng Phật đều mang nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại là đem đến sự tích cực cho gia chủ.

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian

Trong nước 10:16 25/09/2020

"Pháp và Luật của ta là thầy của các con, đừng nương tựa vào bất kỳ điều gì khác", là di huấn vàng ngọc của Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn, nhất là cho chúng sanh trong thời mạt pháp như ngày nay.

Giác ngộ là gì?

Trong nước 09:46 25/09/2020

Đạo Phật nói giác ngộ là thấu triệt được lẽ thật nơi con người từ ban sơ cho tới cuối cùng, tìm được cái từ xưa đến giờ chúng ta chưa từng biết.

Thành tựu chống Covid-19 giai đoạn 2 của Việt Nam được quốc tế ghi nhận

Trong nước 09:45 25/09/2020

Trên trang Wed của đài ABC Úc, một cơ quan truyền thông có uy tín, đã đăng bài báo dài với nhiều phân tích, dẫn chứng cùng hình ảnh ghi nhận thành công tiếp tục của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 ở làn sóng thứ 2.

Trao 400 suất quà cho người khuyết tật vùng núi A Lưới và Nam Đông

Trong nước 09:19 25/09/2020

Trong hai ngày 24 và 25/9, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh TT Huế tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 400 người khuyết tật tại 02 huyện vùng cao Nam Đông và A Lưới (TT Huế).

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo