Tag: Khiêm tốn

Lời Phật dạy về sự khiêm tốn

Đức Phật thường giữ im lặng đối với những vấn đề siêu hình hay huyền học mà luôn đề cao tinh thần thực tiễn. Quá thiên trọng về huyền hoặc thì sẽ thêm nhiều phiền não và dẫn đến không lối thoát vì tính rối rắm của chúng.
13:54 09/12/2019

Làm sáng tỏ hơn những giá trị của Thiền phái Trúc Lâm - Yên Tử

Thiền phái Trúc Lâm - Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập năm 1299 có đặc trưng rõ nét nhất chính là tính dân tộc và tinh thần nhập thế.
09:37 14/12/2018

Khiêm tốn là phẩm đức của bậc đại trí

Một vài người mới tu hành, thường khởi tâm khoe khoang, cốt để đại chúng biết, nhưng quý Phật tử nên hiểu, con người càng hiểu nhiều càng nói ít. Chuyên tâm tu hành chính là khiêm tốn, bởi có khiêm tốn chí thành mới là dũng mãnh tinh tấn.
12:52 06/12/2018

Kỳ 3: Ngọa Vân - thánh địa của thiền phái Trúc Lâm

Sau khi đã hoàn thành việc bình Bắc, định Nam, yên việc nước việc nhà, tháng 8 năm 1299, từ phủ Thiên Trường, ông xuất gia vào núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà và xưng là Trúc Lâm Đại Sĩ.
11:34 05/08/2013

Hà Nội: Chùa Pháp Vân tổ chức khóa tu mùa hè năm 2014

Thời gian: Thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ thứ 7 (24/05/2014) đến 26/07/2014 (2 tháng), sáng từ 7h30 - chiều 16h (phụ huynh tự đưa đón các con). Địa điểm: Chùa Pháp Vân, 1299 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
16:51 15/05/2014