Tag: khóa tu mùa đông 2019 tại chùa Sắc Tứ Kim Sơn

Chùa Sắc Tứ Kim Sơn thông báo khóa tu mùa đông 2019

Đại chúng thương mến, Như thông lệ hàng năm với 4 khóa tu Xuân - Hạ - Thu - Đông, Khóa Tu Mùa Đông năm nay được chùa Sắc Tứ Kim Sơn (Nha Trang, Khánh Hòa) tổ chức vào các ngày 20,21,22/12/2019 (Nhằm ngày 25,26,27/11 ÂL).
16:02 18/11/2019