Phật Giáo

Khóa tu Tình Huynh Đệ chùa Liên Trì

Thứ năm, 19/09/2014 | 09:35

Tất cả những sinh hoạt của khóa tu như thiền ngồi, thiền đi, ăn cơm chánh niệm và vui chơi cùng nhau để gắn kết và làm mới thân tình của nhau.

Trần gian bốn hướng chung nhà 
Thân này tứ đại ngẫm xa hóa gần
Chung trà mời bạn tình thân
Hào quang Bát Nhã nào ngăn mọi miền
 
Các bạn thân mến!

Chúng ta đã cùng nhau trải qua một Tháng bảy- mùa Vu Lan - mùa hiếu - mùa thương, và giờ đây lại có cơ hội cùng nhau có mặt trong khóa tu TÌNH HUYNH ĐỆ với chủ đề: “CHUNG NHAU NỤ CƯỜI” với mục đích thương yêu nhau và xây dựng tình huynh đệ, tiếp nhận và áp dụng được một số pháp môn tu học hữu hiệu có khả năng chuyển hóa thân tâm, tái lập được truyền thông giữa ta với huynh đệ, giữa ta với cộng đồng để chúng ta có đủ tư lương đi trọn con đường lý tưởng

Tất cả những sinh hoạt của khóa tu như thiền ngồi, thiền đi, ăn cơm chánh niệm và vui chơi cùng nhau để gắn kết và làm mới thân tình của nhau.
 
 
 
Trong khóa tu này, chúng ta sẽ tập thiền đi. Mỗi khi bước chân đi thì chúng ta đi những bước chân có ý thức. Chúng ta đi thong dong, không gấp gáp. Ở đây cũng có thông reo, chim hót, mây bay, dòng sông, ngọn núi,... Tất cả những cái đó đều là mầu nhiệm. Chúng ta sẽ tập thiền ngồi. Ngồi như thế nào để có được bình an, hạnh phúc. Ngồi không phải để cho tương lai, ngồi là có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại.
 
Chúng ta sẽ tập ăn cơm. Trong khi ăn có thảnh thơi, an lạc. Ăn cơm để nuôi dưỡng thân, nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng tâm.

Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z