Phật Giáo

Không nên bắn mình thêm một mũi tên

Thứ năm, 05/01/2014 | 15:29

Bát Nhã Tâm Kinh có dạy “ Khi soi thấy năm uẩn đều không” thì sẽ “ vược qua tất cả khổ ách”. Nhưng khi bạn bị người mà mình thương yêu nhất phản bội thì làm sao mà bảo là không cho được?

Lúc này, bạn không nên nghĩ rằng mình có nên tha thứ cho đối phương hay không. Bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu bạn nói rằng mình không thể “ Năm uẩn đều không” thì bạn sẽ chịu đau khổ. Trên thực tế, nếu bạn nghĩ như vậy thì sẽ không có lối thoát.

Trong kinh Phật có một ví dụ: “Khi bạn bị người khác bắn trúng một mũi tên thì bạn không nên bắn mình thêm một mũi tên nữa”. Câu này có ý là: Khi bạn bị người khác làm tổn thương, bạn không nên tự mình làm tổn thương thêm. Nếu trong lòng suy nghĩ lung tung chỉ làm bạn nhiều tổn thương thêm.
 
Sự mất mát mà bạn phải chịu là do người khác gây nên, vì vậy, lúc này bạn không nên tự gây cho mình sự mất mát thêm nữa. Điều này nghe qua dường như rất là tiêu cực, nhưng thực ra nó rất tích cực. 

Điều quan trọng nhất là bạn phải tha thứ cho đối phương, rồi nhanh chóng đứng dậy, dùng từ bi để giải quyết vấn đề, để họ không còn làm tổn hại đến người khác nữa.

“Khi bị phiền não, bạn không nên tìm hiểu xem ai đã gây phiền não cho mình, mà bạn hãy nên quán chiếu xem tại sao mình lại bị phiền não và tìm cách để diệt nó”.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z