Phật Giáo

Kiên Giang: Chương trình Tuần lễ Phật đản PL.2557-DL.2013

Thứ năm, 16/05/2013 | 09:58

Ngày 24/5/2013 (nhằm ngày 15/4 ÂL): 07 giờ 00: chính thức cử hành Đại lễ Phâ%3ḅt đản PL. 2557. · Niệm Phật cầu gia bị. · Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN PL.2557 – DL.2013

 

Ngày 17/5/2013 (nhằm ngày 08/4 ÂL):

18 giờ 30: Khai mạc tuần lễ Phật đản PL.2557 – DL.2013

Ngày 19/5/2013 (nhằm ngày 10/4 ÂL):

19 giờ 00: Thuyết pháp “Ý nghĩa Phật đản”

Ngày 21/5/2013 (nhằm ngày 12/4 ÂL):

19 giờ 00: Nghi thức tắm Phật – thả đèn Hoa đăng

Ngày 22/5/2013 (nhằm ngày 13/4 ÂL):

19 giờ 00: Văn nghệ chào mừng Phật đản

Ngày 23/5/2013 (nhằm ngày 14/4 ÂL):

18 giờ 00: diễu hành xe hoa mừng Phật đản

Ngày 24/5/2013 (nhằm ngày 15/4 ÂL):

07 giờ 00: chính thức cử hành Đại lễ Phật đản PL.2557

· Niệm Phật cầu gia bị.

· Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

· Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2557 – DL.2013 của HT.Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

· Tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL. 2557 – DL. 2013 của HT.Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

· Phát biểu của Đại diện Chính quyền (nếu có).

· Nghi thức cúng dường Phật đản (theo nghi thức tôn giáo).

· Cảm tạ của Ban tổ chức

· Hồi hướng  - hoàn mãn.

BAN TỔ CHỨC
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z