Phật Giáo

Kiên Giang: Khai mạc Đại Giới đàn Trí Thiền

Thứ năm, 30/07/2014 | 17:55

Các tăng, ni, phật tử sau khi thọ nhận giới pháp, trang nghiêm giới thể do thập sư trao truyền, một mặt lo tu tập bản thân để nâng cao đức hạnh, mặt khác thể hiện công hạnh lợi tha là hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh (hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp).

Sau khi thống nhất đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 đến nay, các tỉnh thành trong cả nước liên tục tổ chức các giới đàn truyền giới cho tăng, ni và phật tử tại gia, với trách nhiệm là: “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, thực hiện tính kế thừa tre tàn măng mọc, nhằm duy trì mạng mạch giáo pháp của Như Lai.

Các tăng, ni, phật tử sau khi thọ nhận giới pháp, trang nghiêm giới thể do thập sư trao truyền, một mặt lo tu tập bản thân để nâng cao đức hạnh, mặt khác thể hiện công hạnh lợi tha là hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh (hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp).

Với ý nghĩa to lớn ấy, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang thể theo nguyện vọng của tăng, ni và phật tử tại tỉnh nhà, đáo lệ tổ chức Đại Giới đàn Trí Thiền. 

Thời gian: 04 ngày, Ngày 25 đến ngày 28/07/2014 (nhằm ngày 29/6 đến ngày mùng 02/7 năm Giáp  Ngọ)

Địa điểm:

* Giới đàn Tăng: Chùa Phật Quang TP. Rạch Giá
* Giới đàn Ni: chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp

Một số hình ảnh các giới tử nương đại chúng An cư tại Chùa Phật Đà thị xã Hà Tiên để cùng tu tập trong mấy ngày qua, lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Thiền. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z